INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Lp. Nazwa Region Kategoria Ocena
1 budowa klubu malucha (przedszkole + żłobek) w Grajowie Grajów Edukacja
2 Urządzenie i zagospodarowanie Lasu w Zabawie Brzegi Sport i Rekreacja
3 Remont Domu Strażaka w Zabawie Zabawa Kultura
4 Zmiana dotycząca zabudowy szeregowej w Sułkowie Sułków Urbanistyka
5 park rekreacyjno-edukacyjny nad stawem Sułków Środowisko i porządek
6 adaptacja poddasza w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowie do celów edukacyjnych Sułków Urbanistyka
7 WykonaWykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 561143K i wewnetrznej nr 21 w Śledziejowicach Śledziejowice Infrastruktura i drogi
8 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 560923K Śledziejowice Zabawa Śledziejowice Infrastruktura i drogi
9 Dom pogodnej jesieni dla osób starszych Zabawa Bezpieczeństwo i zdrowie
10 Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560903K w Zabawie Zabawa Infrastruktura i drogi
11 Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560951K i wewnetrznej nr 31 w Zabawie Zabawa Infrastruktura i drogi
12 Położenie asfaltu na drogach gminnych w Raciborsku i wykonanie infrastruktury drogowej Raciborsko Infrastruktura i drogi
13 kanalizacja opadowa w ul. Modrzewiowej (Wieliczka) Wieliczka Infrastruktura i drogi
14 budowa świetlicy środowiskowej w Grajowie / dostosowanie zmodernizowanej szkoły do potrzeb świetlicyśrodowiskowej Grajów Edukacja
15 komunikacja publiczna Grajów/Hucisko - Wieliczka/Kraków Grajów Infrastruktura i drogi
16 Zmiana lokalizacji przystanku kolejowego w Kokotowie Kokotów Infrastruktura i drogi
17 Budowa nawierzchni ulic Wincentego Pola, Do Świdówki, Stanisława Lema Wieliczka Infrastruktura i drogi
18 Budowa chodnika w ciągu ul. Wygoda Wieliczka Infrastruktura i drogi
19 Budowa nawierzchni asfaltowej Kokotów Infrastruktura i drogi
20 Budowa kanalizacji burzowej i sanitarnej w Sierczy Siercza Bezpieczeństwo i zdrowie
21 budowa chodnika w Gorzkowie Strażnica-Czarnociny Gorzków Bezpieczeństwo i zdrowie
22 Budowa chodnika ul. Wygoda Wieliczka Infrastruktura i drogi
23 Kanalizacja sanitarna i przeciwdeszczowa w Sierczy Siercza Infrastruktura i drogi
24 Odwodnienie północnej części Parku Mickiewicza i nasadzenie nowych drzew. Wieliczka Środowisko i porządek
25 Plac zabaw w Śledziejowicach Śledziejowice Sport i Rekreacja
26 Odzyskanie z MPWiK Dobczyce - Jałowcowa Góra głazu narzutowego wypożyczonego za rewersem z Gminy Wieliczka dla ozdobienia siedziby w Dobczycach, a pobranego z terenu Sierczy podczas budowy inwestycji „Raba 2”. Wieliczka Kultura
27 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach Śledziejowice Edukacja
28 Kompleks rekreacyjno-sportowy w Zabawie Zabawa Sport i Rekreacja
29 Likwidacja "Kebab Square", czyli niechlujnego zagospodarowania centrum Wieliczki. Wieliczka Środowisko i porządek
30 Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Jedynaka oraz w obrębie skrzyżowania ul. Nowy Świat i ul. Jedynaka. Wieliczka Infrastruktura i drogi
31 Remont drogi gminnej nr 561148K, położonej na dz. nr 259/69 i 259/72 (os. Szymanowskiego) wraz z budową jednostronnego chodnika i oświetlenia ulicznego. Wieliczka Infrastruktura i drogi
32 Budowa Południowo-Zachodniej Obwodnicy Wieliczki Wieliczka Infrastruktura i drogi
33 Przedłużenie Wschodniej Obwodnicy Wieliczki do drogi Woj. 964 Wieliczka Infrastruktura i drogi
34 Projekt i budowa kanalizacji przeciwdeszczowej w Raciborsku Raciborsko Infrastruktura i drogi
35 Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - Raciborsko Raciborsko Infrastruktura i drogi
36 Budowa boiska sportowego w Raciborsku Raciborsko Sport i Rekreacja
37 Budowa parkingu przy cmentarzu w Raciborsku Raciborsko Infrastruktura i drogi
38 poprawa komunikacji autobusowej Węgrzce Wielkie Infrastruktura i drogi
39 ciąg komunikacyjny w Małej Wsi Mała Wieś Infrastruktura i drogi
40 regulacja rzeczki Zabawka i modernizacja jazu w miejscowosci Mała Wieś w celu zapewnienia miejsca wypoczynku i rekraacji dla mieszkańców i gosci Mała Wieś Sport i Rekreacja
41 Poprawa bezpieczeństwa na "zakręcie śmierci" na drodze powiatowej nr 2038K na granicy miejscowosci Mała Wieś - Strumiany Strumiany Infrastruktura i drogi
42 "Strategia..." - dotyczy modernizacji drogi na działce Nr 9 w miejscowosci Mała Wieś Mała Wieś Infrastruktura i drogi
43 "Strategia ...." - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Strumiany Strumiany Infrastruktura i drogi
44 "Strategia ...." - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Mała Wieś Mała Wieś Infrastruktura i drogi
45 infrastruktura na ulicach: Wierzbowa Bukowa Świerkowa Jodłowa Brzozowa Wieliczka Infrastruktura i drogi
46 Uporządkowanie parkowania na ulicy Sienkiewicza Wieliczka Infrastruktura i drogi
47 ścieżka rowerowa wieliczka-kraków (wzdłuż linii kolejowej) Wieliczka Infrastruktura i drogi
48 Zadaszony parking rowerowy przy stacji PKP Wieliczka Rynek-Kopalnia Wieliczka Infrastruktura i drogi
49 Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz oświetlenia ulicy Zacisze w Wieliczce. Wieliczka Infrastruktura i drogi
50 ul. Zyblikiewicza / Sebastaiana Wieliczka Infrastruktura i drogi
51 stok pod Baranem Wieliczka Sport i Rekreacja
52 Budowa nawierzchni na ul. Nowej i ul. Wierzynka Wieliczka Infrastruktura i drogi
53 Budowa drogi Wieliczka Infrastruktura i drogi
54 przebudowa drogi nr 60 w Pawlikowicach Pawlikowice Infrastruktura i drogi
55 sygnalizacja lub rondo w Kokotowie Kokotów Infrastruktura i drogi
56 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w MIETNIOWIE Mietniów Sport i Rekreacja
57 Budowa chodnika w Chorągwicy Chorągwica Bezpieczeństwo i zdrowie
58 Budowa zaplecza szatniowo-samitarnego na boisku sportowym "Gwiazda" Brzegi Brzegi Sport i Rekreacja
59 Położenie nawierzchni bitumicznych na drogach w sołectwie Brzegi Infrastruktura i drogi
60 Budowa chodnika - Czarnochowice - od drogi głownej nr 4 na Tarnów Śledziejowice Infrastruktura i drogi
61 Droga 560921K Śledziejowice Infrastruktura i drogi
62 Zagospodarowanie stawów wodnych na cele sportowo rekreacyjne Brzegi Sport i Rekreacja
63 Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brzegach Brzegi Edukacja
64 Zagospodarowanie terenu koło szkoły w Brzegach na cele rekreacyjne Brzegi Sport i Rekreacja
65 Park rozrywki dla dzieci w miejscowości Brzegi Brzegi Sport i Rekreacja
66 Budowa chodnika ul. Długa Bogucice Wieliczka Bezpieczeństwo i zdrowie
67 Asfaltowanie ulicy Pasternik Czarnochowice Infrastruktura i drogi
68 Położenie asfaltu na ul. Pasternik w Wieliczce Wieliczka Infrastruktura i drogi
69 Modernizacja systemu oczyszczania wody w Centrum Rekreacyjnym Brzegi Bezpieczeństwo i zdrowie
70 Budowa basenu rekreacyjnego w Rożnowej Brzegi Bezpieczeństwo i zdrowie
71 Budowa drogi ul Kaczeńce Wieliczka Infrastruktura i drogi
72 Modernizacja budynku dworca PKP przy ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
73 Budowa komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
74 Budowa Sądu Rejonowego w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
75 Budowa boiska sportowego w Jankówce Jankówka Sport i Rekreacja
76 Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jankówce Jankówka Infrastruktura i drogi
77 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Solnego Miasta w Wieliczce Wieliczka Środowisko i porządek
78 Rozbudowa cmentarza w Gorzkowie Gorzków Urbanistyka
79 Budowa parkingu przy kościele w Gorzkowie Gorzków Infrastruktura i drogi
80 Modernizacja wałów wiślanych w miejscowości Grabie - Brzegi Grabie Bezpieczeństwo i zdrowie
81 Modernizacja wałów na rzece Serafa w Brzegach Brzegi Bezpieczeństwo i zdrowie
82 Rewitalizacja Parku Mickiewicza w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
83 Budowa świetlicy środowiskowej w Golkowicach Golkowice Kultura
84 Budowa świetlicy środowiskowej w Grabówkach Grabówki Kultura
85 Modernizacja boiska sportowego w Chorągwicy Chorągwica Sport i Rekreacja
86 Budowa boiska sportowego w Byszycach Byszyce Sport i Rekreacja
87 Modernizacja boiska sportowego w Pawlikowicach Pawlikowice Sport i Rekreacja
88 Budowa boiska sportowego w Golkowicach Golkowice Sport i Rekreacja
89 Modernizacja boiska sportowego w Krzyszkowicach Wieliczka Sport i Rekreacja
90 Modernizacja boiska sportowego w Bogucicach Wieliczka Sport i Rekreacja
91 Modernizacja boiska sportowego w Czarnochowicach Czarnochowice Sport i Rekreacja
92 Modernizacja boiska sportowego w Węgrzcach Wielkich Węgrzce Wielkie Sport i Rekreacja
93 Budowa ścieżki rowerowej po wałach wiślanych Grabie Projekty strategiczne Gminy
94 Budowa chodnika w Grabiu Grabie Projekty strategiczne Gminy
95 Budowa ścieżek rowerowych po wałach wiślanych Brzegi Projekty strategiczne Gminy
96 Budowa chodnika w Brzegach Brzegi Projekty strategiczne Gminy
97 Budowa farmy fotowoltaicznej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
98 Remont Dworca PKP przy ul. Dembowskiego w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
99 Oświetlenie drogi - Wegrzce Wielkie Brzegi Infrastruktura i drogi
100 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Węgrzce Wielkie Brzegi Bezpieczeństwo i zdrowie
101 Budowa drogi wewnętrznej i chodnika os. Szymanowskiego w kierunku SALONU SKODA Wieliczka Infrastruktura i drogi
102 Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
103 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabie Grabie Projekty strategiczne Gminy
104 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Brzegi Brzegi Projekty strategiczne Gminy
105 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Śledziejowice Śledziejowice Projekty strategiczne Gminy
106 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Strumiany Strumiany Projekty strategiczne Gminy
107 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Rożnowa Rożnowa Projekty strategiczne Gminy
108 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mała Wieś Mała Wieś Projekty strategiczne Gminy
109 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Kokotów Kokotów Projekty strategiczne Gminy
110 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Choragwica Chorągwica Projekty strategiczne Gminy
111 Placówka dzienna dla dzieci Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
112 Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy Arena Lekkoatletyczna Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
113 Budowa strefy aktywności gospodarczej w Węgrzcach Wielkich Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
114 Budowa połączenia drogowego z Węzłem Rybitwy Brzegi Projekty strategiczne Gminy
115 Budowa chodnika w Podstolicach Podstolice Projekty strategiczne Gminy
116 Budowa chodnika w Golkowicach Golkowice Projekty strategiczne Gminy
117 Budowa chodnika w Grabówkach Grabówki Projekty strategiczne Gminy
118 Budowa chodnika w Sierczy Siercza Projekty strategiczne Gminy
119 Budowa chodnika w Rożnowej Rożnowa Projekty strategiczne Gminy
120 Budowa chodnika w Mietniowie Mietniów Projekty strategiczne Gminy
121 Budowa chodnika w Chorągwicy Chorągwica Projekty strategiczne Gminy
122 Budowa chodnika w Grajowie Grajów Projekty strategiczne Gminy
123 Budowa chodnika w Węgrzcach Wielkich Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
124 Budowa chodnika w Małej Wsi Mała Wieś Projekty strategiczne Gminy
125 Budowa chodnika w Śledziejowichach Śledziejowice Projekty strategiczne Gminy
126 Budowa chodnika w Czarnochowicach Czarnochowice Projekty strategiczne Gminy
127 Budowa Skate Parku Wieliczka Sport i Rekreacja
128 Położenie asfaltu na na ul. Świerkowej, Jodłowej, Bukowej, Wierzbowej i Brzozowej i wykonanie infrastruktury drogowej Wieliczka Infrastruktura i drogi
129 Rozbudowa kanalizacji Węgrzce Wielkie - PIaski, Budowa oswietlenia drogi gminnej Węgrzce Wielkie Bezpieczeństwo i zdrowie
130 Budowa obwodnicy z okolic Rożnowej w kierunku Krakowa Rożnowa Infrastruktura i drogi
131 Budowa chodników w Raciborsku Raciborsko Infrastruktura i drogi
132 Bezpieczeństwo pieszych i kierowców Wieliczka Bezpieczeństwo i zdrowie
133 Budowa Zakładu Uzdatniania wody podziemnej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
134 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Golkowice Golkowice Projekty strategiczne Gminy
135 Małopolskie Miasto Tradycji Górniczych Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
136 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Czarnochowice Czarnochowice Projekty strategiczne Gminy
137 Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
138 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Zabawa Zabawa Projekty strategiczne Gminy
139 Budowa budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
140 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Pawlikowice Pawlikowice Projekty strategiczne Gminy
141 Budowa świetlicy w Sygneczowie Sygneczów Projekty strategiczne Gminy
142 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mietniów Mietniów Projekty strategiczne Gminy
143 Rozbudowa świetlicy w Śledziejowicach Śledziejowice Projekty strategiczne Gminy
144 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sułków Sułków Projekty strategiczne Gminy
145 Budowa świetlicy środowiskowej w Kokotowie Kokotów Projekty strategiczne Gminy
146 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Lednica Górna Lednica Górna Projekty strategiczne Gminy
147 Budowa przedszkola w Mietniowie Mietniów Projekty strategiczne Gminy
148 Rozbudowa Szkoły w Grajowie Grajów Projekty strategiczne Gminy
149 Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku Raciborsko Projekty strategiczne Gminy
150 Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach Golkowice Projekty strategiczne Gminy
151 Zagospodarowanie akwenów wodnych w miejscowości Brzegi Brzegi Projekty strategiczne Gminy
152 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Koźmice Wielkie Koźmice Wielkie Projekty strategiczne Gminy
153 Rozbudowa Szkoły nr 4 w Krzyszkowicach Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
154 Rozbudowa Przedszkola w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie Projekty strategiczne Gminy
155 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Podstolice Podstolice Projekty strategiczne Gminy
156 Powstanie Szkoły Muzycznej II stopnia Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
157 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sygneczów Sygneczów Projekty strategiczne Gminy
158 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabówki Grabówki Projekty strategiczne Gminy
159 Budowa sali gimnastycznej w Mietniowie Mietniów Projekty strategiczne Gminy
160 Budowa sali gimnastycznej w Janowicach Janowice Projekty strategiczne Gminy
161 Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3 Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
162 Budowa inkubatora przedsiębiorczości Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
163 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Siercza Siercza Projekty strategiczne Gminy
164 Budowa strefy aktywności gospodarczej Kokotów Projekty strategiczne Gminy
165 Budowa P&R w Kokotowie Kokotów Projekty strategiczne Gminy
166 Budowa P&R w Węgrzcach Wielkich Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
167 Budowa tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
168 Budowa ronda w ciągu ul. Kościuszki oraz ul. Sadowej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
169 Budowa ronda w ciągu ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
170 Budowa ronda na ul. Piłsudskiego Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
171 Budowa ronda na ul. Asnyka/Słowackiego Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
172 Droga łącząca S7 i drogę powiatową 2039K Brzegi Infrastruktura i drogi
173 Wiadukt kolejowy w Kokotowie Kokotów Infrastruktura i drogi
174 Zagospodarowanie „Stoku pod Baranem” oraz akwenu wodnego na cele turystyczne Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
175 Budowa nowoczesnego kompleksu bibliotecznego wraz z salą kinową 3D Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
176 Aktywizacja rynku górnego Wieliczka Sport i Rekreacja
177 Uczelnia wyższa Wieliczka Edukacja
178 Koncerty dla młodych Wieliczka Kultura
179 Ogrodzony Wybieg dla Psów Wieliczka Sport i Rekreacja
180 Mostek nad rzeką Serafa Wieliczka Infrastruktura i drogi
181 modernizacja drogi gminnej w Grajowie (nr 560990K) Grajów Infrastruktura i drogi
182 ścieżki rowerowe w gminie Wieliczka i miasteczko rowerowe w Grajowie Grajów Bezpieczeństwo i zdrowie
183 Budowa chodników w Pawlikowicach Pawlikowice Infrastruktura i drogi
184 rewitalizacja trasy rowerowej Pawlikowice Pawlikowice Sport i Rekreacja
185 Rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza Wieliczka Środowisko i porządek
186 Poprawa estetyki i rewitalizacjia ulicy Krakowskiej Wieliczka Urbanistyka
187 obwodnica drogowa Wieliczki północ - południe Pawlikowice Infrastruktura i drogi
188 trasa rowerowa Grabie Sport i Rekreacja