budowa klubu malucha (przedszkole + żłobek) w Grajowie
Kategoria: Edukacja
Region: Grajów

Budowa klubu malucha (dla dzieci od kilku miesięcy do 5. roku życia) podniesie dostępność do opieki przedszkolnej, sprawowanej nad dziećmi z terenu Grajowa i okolicznych miejscowości i umożliwi objęcie zorganizowanymi zajęciami przedszkolnymi wszystkie dzieci z terenu.

Urządzenie i zagospodarowanie Lasu w Zabawie
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Brzegi

Strwożenie kompleksu zieleni rekreacyjnej z parkiem tematycznym - geologicznym, systemem ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych.

Remont Domu Strażaka w Zabawie
Kategoria: Kultura
Region: Zabawa

Remont budynku Dom Strażaka w Zabawie: Ocieplenie i wykonanie elewacji, częściowa wymiana okien, remont sali widowiskowej, remont toalet.

Zmiana dotycząca zabudowy szeregowej w Sułkowie
Kategoria: Urbanistyka
Region: Sułków

Wnioskujemy o zakaz zabudowy szeregowej na terenie Sułkowa. Ograniczenie na terenie wsi Sułków zabudowy mieszkaniowej do zabudowy wyłącznie jednorodzinnej wolnostojącej. Doświadczenie wsi od 2000 roku pokazało, że między istniejącą tu tradycyjną zabudową zagrodową i jednorodzinną wolnostojącą nie sprawdzają się budynki w zabudowie szeregowej. Niosą one ze sobą wiele problemów i zagrożeń m.in. problemy z zagospodarowaniem wód opadowych, ścieków, bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych i zagrożenie dla środowiska wiejskiego w wymiarze ekologicznym i tradycyjnym- zwyczajowym. Osiedla szeregowe w istniejących lokalizacjach konfliktują i dzielą mieszkańców co jest w rażącej sprzeczności z interesem społecznym ogółu, zaniżają też ceny istniejących obok już zabudowanych tradycyjnie działek. Inwestycje szeregowe są negatywnie postrzegane przez mieszkańców wieloletnich i napływowych.

park rekreacyjno-edukacyjny nad stawem
Kategoria: Środowisko i porządek
Region: Sułków

Wycięcie dzikich zarośli, oczyszczenie stawu, ogrodzenie terenu, zabezpieczenie brzegów, budowa niewielkiego pomostu, wytyczenie i utwardzenie ścieżek oraz montaż ławeczek i stolików m.in. do gier planszowych.

adaptacja poddasza w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowie do celów edukacyjnych
Kategoria: Urbanistyka
Region: Sułków

adaptacja istniejącego poddasza do potrzeb użytkowych poprzez m.in. montaż okien i ścian działowych oraz prac wykończeniowych pozwalających na uzyskanie zezwolenia na użytkowanie go.

WykonaWykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 561143K i wewnetrznej nr 21 w Śledziejowicach
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 561143K i wewnetrznej nr 21 w Śledziejowicach

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 560923K Śledziejowice Zabawa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 560923K Śledziejowice Zabawa

Dom pogodnej jesieni dla osób starszych
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Zabawa

Budowa domu opieki dla osób starszych Gminie Wieliczka, proponowana lokalizacja sołectwo Zabawa. Łatwy dojazd z Wieliczki i Krakowa, szybki dojazd specjalistycznej pomocy medycznej, a jednocześnie tereny wiejskie oferują bliskość przyrody (rzeka, las) i bezpieczeństwo i miła atmosferę. Proponowana wielkość 50-100 osób. Ośrodek np.im. Jana Pawła II prowadzący Caritas lub inna instytucja. Zachowane prawo do opieki duchowej przez miejscowego proboszcza.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560903K w Zabawie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Zabawa

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560903K w Zabawie

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560951K i wewnetrznej nr 31 w Zabawie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Zabawa

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560951K i wewnętrznej nr 31 w Zabawie

Położenie asfaltu na drogach gminnych w Raciborsku i wykonanie infrastruktury drogowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Położenie asfaltu na drogach gminnych wzdłuż działek nr. 508-66, 508-67, 508-76, 508-77, 508-78 i wykonanie infrastruktury drogowej (odwodnienia, itd.) znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu

kanalizacja opadowa w ul. Modrzewiowej (Wieliczka)
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Proponuje się wykonanie kanalizacji opadowej z rur PCV o średnicy dn 315 na długości ok. 210 mb ze studzienkami rewizyjnymi o średnicy dn 1000/1200 wykonane z elementów betonowych i żelbetonowych. Kanalizację należy podłączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej (na wjeździe do nieruchomości nr 29) na kanalizacji deszczowej dn 500 sprowadzającej wody opadowe do rowu. W załączeniu pismo.

budowa świetlicy środowiskowej w Grajowie / dostosowanie zmodernizowanej szkoły do potrzeb świetlicyśrodowiskowej
Kategoria: Edukacja
Region: Grajów

Budowa świetlicy środowiskowej w Grajowie / ewentualnie dostosowanie miejsca (szkoła, strażnica?) do potrzeb świetlicy środowiskowej.

komunikacja publiczna Grajów/Hucisko - Wieliczka/Kraków
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Grajów

Proponuje się stworzenie zintegrowanej komunikacji publicznej - busy miejskie do Wieliczki/Krakowa z Grajowa, Huciska i Dobranowic w celu lepszego skomunikowania tej część gminy z centrum i z Krakowem, gdzie pracuje coraz większa liczba mieszkańców i gdzie coraz większa liczba dzieci uczy się.

Zmiana lokalizacji przystanku kolejowego w Kokotowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Przeniesienie przystanku w okolice wiaduktu nad drogą Wieliczka - Kokotów - Krakowa (Nowa Huta). Zapewni to lepsze skomunikowanie przystanku, znacznie większej grupie mieszkańców Kokotowa i Śledziejowic, a także ewentualny dojazd pracownikom powstającej strefy gospodarczej. Pobliskie nieużytki rolne mogą posłużyć pod budowę parkingu P&R.

Budowa nawierzchni ulic Wincentego Pola, Do Świdówki, Stanisława Lema
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa nawierzchni bitumicznej ulic Wincentego Pola (cześć wschodnia od Kampusu), Do Świdówki (część północna od ul. W. Pola), Stanisława Lema, zapewniającej bezpieczeństwo dojazdu oraz poruszania się pieszych. Uzupełnienie oświetlenia ww. ciągów. Opcjonalnie rozbudowa infrastruktury kablowej (energetycznej, telekomunikacyjnej) przy okazji tej inwestycji (przy udziale odpowiednich środków Partnerów).

Budowa chodnika w ciągu ul. Wygoda
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa nawierzchni asfaltowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Położenie nawierzchni asfaltowej i zagospodarowanie na niej wody opadowej

Budowa kanalizacji burzowej i sanitarnej w Sierczy
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Siercza

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

budowa chodnika w Gorzkowie Strażnica-Czarnociny
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Gorzków

Budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Budowa chodnika ul. Wygoda
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Kanalizacja sanitarna i przeciwdeszczowa w Sierczy
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Siercza

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i przeciwdeszczowej dla terenów zamieszkałych oraz przeznaczonych w przyszłości pod zabudowę w miejscowości Siercza.

Odwodnienie północnej części Parku Mickiewicza i nasadzenie nowych drzew.
Kategoria: Środowisko i porządek
Region: Wieliczka

Plac zabaw w Śledziejowicach
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Śledziejowice

Budowa placu zabaw w Śledziejowicach na działkach sołeckich działka 444/5..

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach
Kategoria: Edukacja
Region: Śledziejowice

Proponujemy rozbudowę budynku szkoły w oparciu o istniejący budynek. Wykonanie parkingu dla rodziców - zwłaszcza młodszych dzieci.

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Zabawie
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Zabawa

Likwidacja "Kebab Square", czyli niechlujnego zagospodarowania centrum Wieliczki.
Kategoria: Środowisko i porządek
Region: Wieliczka

Remont drogi gminnej nr 561148K, położonej na dz. nr 259/69 i 259/72 (os. Szymanowskiego) wraz z budową jednostronnego chodnika i oświetlenia ulicznego.
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Zakres robót winien objąć: naprawę podbudowy i położenie asfaltowej warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni ścieralnej , wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont elementów odwodnienia, montaż oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dla budowy części chodnika niezbędne będzie prawdopodobnie wykup, zamiana lub odstąpienie gruntów. Dlatego do prac projektowych i zabezpieczenia terenu dla inwestycji należy przystąpić niezwłocznie.

Budowa Południowo-Zachodniej Obwodnicy Wieliczki
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy całkowicie uwolni miasto od ruchu tranzytowego (proponuję połączenie DK 4 z DW 964), przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa, budżetu i estetyki miasta (i zdrowia i komfortu jego mieszkańcow).

Przedłużenie Wschodniej Obwodnicy Wieliczki do drogi Woj. 964
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Przedłużenie Wschodniej Obwodnicy Wieliczki w stronę drogi Wojewódzkiej 964 przyczyni się do ograniczenia ruchu tranzytowego przez centrum miasta

Projekt i budowa kanalizacji przeciwdeszczowej w Raciborsku
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji przeciwdeszczowej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w m. Raciborsko

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - Raciborsko
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciborsko

Budowa boiska sportowego w Raciborsku
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Raciborsko

Budowa multifunkcyjnego boiska sportowego

Budowa parkingu przy cmentarzu w Raciborsku
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Modernizacja parkingu polegająca na budowie nowej nawierzchni wraz z cała potrzebną infrastrukturą

poprawa komunikacji autobusowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Węgrzce Wielkie

Z uwagi na rozwój miejscowości Węgrzce Wielki, Kokotów i Czarnochowice rośnie liczba osób korzystających z komunikacji aglomeracyjnej nr 243. Ilość pasażerów rośnie nieustannie i autobusy już teraz są przepełnione zwłaszcza w godzinach szczytu, i chociaż w tych godzinach należy zwiększyć częstotliwość co najmniej co pół godziny. Z kolei budowa wiat zapewni komfort oczekiwania zwłaszcza przy złych warunkach atmosferycznych. Można założyć współfinansowanie przez podmioty, które będą zamieszczać na tych wiatach swoje reklamy, a Gmina ogłoszenia i komunikaty. Wynegocjowanie przez Gminę z ZIKiT Kraków zwiększenie częstotliwości z uwagi na większe dochody od większej liczby pasażerów.

ciąg komunikacyjny w Małej Wsi
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś

Przeprowadzenie przez Gminę rozmów z właścicielami, aby uregulować stan, który trwa już od wielu lat. Przemieszczanie się tym ciągiem komunikacyjnym mieszkańców znacznie skraca drogę do sąsiednich miejscowości i zapewnia bezpieczeństwo. Nie wymaga dużych nakładów ze strony Gminy.

regulacja rzeczki Zabawka i modernizacja jazu w miejscowosci Mała Wieś w celu zapewnienia miejsca wypoczynku i rekraacji dla mieszkańców i gosci
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Mała Wieś

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół jazu na Zabawce obejmującego infrastrukturę wypoczynkową łącznie ze wskazaniem dojścia i regulaminu korzystania z tego miejsca rekreacji i wypoczynku oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych w tym miejscu i na potoku Zabawka. Środki pozyskane z budżetu Gminy lub współfinansowane prze fundusze unijne.

Poprawa bezpieczeństwa na "zakręcie śmierci" na drodze powiatowej nr 2038K na granicy miejscowosci Mała Wieś - Strumiany
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Strumiany

Przeprowadzenie negocjacji Powiatu i Gminy z właścicielem narożnej działki na granicy miejscowości Mała Wieś-Strumiany i współudział w kosztach, a przede wszystkim wspólne skuteczne działalnie.

"Strategia..." - dotyczy modernizacji drogi na działce Nr 9 w miejscowosci Mała Wieś
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś

Droga znajduje się we władaniu Gminy. Wniosek o uregulowanie stanu prawnego został złożony. Należy natychmiast przyspieszyć prace na tą regulacją. Nakłady na ten niewielki ok. 250 m odcinek dróg gminnych są niewielkie, a więc Gmina może je bez problemu wygospodarować.

"Strategia ...." - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Strumiany
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Strumiany

Przywrócić bezzwłocznie niewykonane zadanie nr 239 z planu 2008-2013 polegające na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś. Chodnik miał już być oddany do użytkowania 15 grudnia 2013 r. Zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Strumiany ma być współfinansowane przez Gminę i Powiat, który już w stanowisku Dyrektora ZDP w Wieliczce Pana Grzegorza Łętocha z dnia 07 maja 2014 r., znak: ZDP.DYR.436.18.2014 oraz kolejne przychylił się do wykonania tego zadania pod warunkiem partycypacji przez Gminę w kosztach budowy w wysokości 50%.

"Strategia ...." - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Mała Wieś
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś

Przywrócić bezzwłocznie niewykonane zadanie nr 239 z planu 2008-2013 polegające na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś. Chodnik miał już być oddany do użytkowania 15 grudnia 2013 r. Zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś ma być współfinansowane przez Gminę i Powiat, który już w stanowisku Dyrektora ZDP w Wieliczce Pana Grzegorza Łętocha z dnia 07 maja 2014 r., znak: ZDP.DYR.436.18.2014 oraz kolejne przychylił się do wykonania tego zadania pod warunkiem partycypacji przez Gminę w kosztach budowy w wysokości 50%.

infrastruktura na ulicach: Wierzbowa Bukowa Świerkowa Jodłowa Brzozowa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Uporządkowanie parkowania na ulicy Sienkiewicza
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Wdrażane rozwiązania powinny objąć uporządkowanie parkowania i jednocześnie strefowe uspokojenie ruchu poprze np wprowadzenia tzw. strefy tempo 30 - np przez wyniesienie przejść dla pieszych w pobliżu mieszczących się tam szkół i przedszkoli, odblokowanie miejsc parkingowych blokujących i zasłaniających te przejścia itp, wyniesienie tarczy kluczowych dla bezpieczeństwa skrzyżowań itd.

ścieżka rowerowa wieliczka-kraków (wzdłuż linii kolejowej)
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Studium rozwoju ruchu rowerowego, strona 11 http://www.wieliczka.eu/files/s/80/205244/Edytor/File/GOSPODARKA/wieliczka_rowery.pdf

Zadaszony parking rowerowy przy stacji PKP Wieliczka Rynek-Kopalnia
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa parkingu - jak w opisie.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz oświetlenia ulicy Zacisze w Wieliczce.
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz oświetlenia.

ul. Zyblikiewicza / Sebastaiana
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

stok pod Baranem
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Wieliczka

Proponuję zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny park z ławkami , latarniami , drogami , uporządkowanie terenu .

Budowa nawierzchni na ul. Nowej i ul. Wierzynka
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Proponowanym rozwiązaniem jest położenie nawierzchni bitumicznej, lub chociaż kostki brukowej, na południowym fragmencie ulicy Nowej oraz północnym fragmencie ul. Wierzynka. W związku z uruchomieniem Kampusu Wielickiego, a także intensywną rozbudową tej części miasta w ostatnich latach, myślę że wskazane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej. Mając równocześnie na uwadze interes mieszkańców ul. Nowej i ul. Wierzynka, tj. możliwie maksymalne ograniczenie ruchu samochodowego tymi ulicami, można by np. uczynić w/w ulice jednokierunkowymi. Gdyby zezwolono na ruch samochodowy tylko w kierunku od ul. Wincentego Pola do ul. Gdowskiej , a dodatkowo zamontowano progi zwalniające, to sądzę, że obydwie ulice nadal byłyby bezpieczne dla pieszych i dzieci, a ruch samochodowy jeśli w ogóle by wzrósł, to raczej nieznacznie. Do niniejszego zgłoszenia dołączam zdjęcie ul. Nowej sprzed kilku miesięcy, znalezione na forum portalu wieliczka24.info

Budowa drogi
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

przebudowa drogi nr 60 w Pawlikowicach
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Pawlikowice

Wykonanie solidnej podbudowy, utwardzenia i nawierzchni asfaltowej oraz rowów i odwodnienia jest niezbędne. W związku z brakiem realizacji zadania w ramach poprzedniego planu inwestycyjnego Gminy (tu brak wyjaśnienia dlaczego nie wykonano) zadanie to powinno być potraktowane priorytetowo w nowym planie.

sygnalizacja lub rondo w Kokotowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Wskazana budowa sygnalizacji świetlnej bądź przebudowa na rondo.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w MIETNIOWIE
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Mietniów

Budowa chodnika w Chorągwicy
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Chorągwica

Chodnik dla pieszych po jednej ze stron drogi wzdłuż drogi powiatowej nr 235 całej wsi.

Położenie nawierzchni bitumicznych na drogach w sołectwie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Brzegi
Typ: Pomysł

Budowa chodnika - Czarnochowice - od drogi głownej nr 4 na Tarnów
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Zbudowanie chodnika!

Droga 560921K
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Budowa drogi, porządnego oświetlenia, uporządkowania szerokości drogi, aby był możliwy dojazd do posesji

Zagospodarowanie stawów wodnych na cele sportowo rekreacyjne
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Brzegi
Typ: Pomysł

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Brzegach
Kategoria: Edukacja
Region: Brzegi
Typ: Pomysł

Zagospodarowanie terenu koło szkoły w Brzegach na cele rekreacyjne
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Brzegi
Typ: Pomysł

Park rozrywki dla dzieci w miejscowości Brzegi
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Brzegi
Typ: Pomysł

Budowa chodnika ul. Długa Bogucice
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Wieliczka

Budowa chodnika jest wręcz niezbędna.

Asfaltowanie ulicy Pasternik
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Czarnochowice

Rozwiązaniem powyżej opisanego problemu jest włączenie do mapy inwestycyjnej Wieliczki projektu asfaltowania ulicy Pasternik na osiedlu Bogucice.

Położenie asfaltu na ul. Pasternik w Wieliczce
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Położenie asfaltu na ul. Pasternik i jej odnodze do (m.in. do domów o numerach 15 A do 15J)

Modernizacja systemu oczyszczania wody w Centrum Rekreacyjnym
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Brzegi

Budowa basenu rekreacyjnego w Rożnowej
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Brzegi

Obiekt powinien być przyjazny dla bobasów (oczyszczanie wody metodą solankową) oraz osób niepełnosprawnych. Wyposażony w kolektory słoneczne czy minielektrownię wiatrową umożliwiającą niskie koszty eksploatacji. Docelowo do obiektu powinna być możliwość dojazdu ścieżkami rowerowymi.

Budowa drogi ul Kaczeńce
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa drogi ul. Kaczeńce.

Modernizacja budynku dworca PKP przy ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa Sądu Rejonowego w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa boiska sportowego w Jankówce
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Jankówka

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jankówce
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Jankówka

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Solnego Miasta w Wieliczce
Kategoria: Środowisko i porządek
Region: Wieliczka

Rozbudowa cmentarza w Gorzkowie
Kategoria: Urbanistyka
Region: Gorzków

Budowa parkingu przy kościele w Gorzkowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Gorzków

Modernizacja wałów wiślanych w miejscowości Grabie - Brzegi
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Grabie

Modernizacja wałów na rzece Serafa w Brzegach
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Brzegi

Rewitalizacja Parku Mickiewicza w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa świetlicy środowiskowej w Golkowicach
Kategoria: Kultura
Region: Golkowice

Budowa świetlicy środowiskowej w Grabówkach
Kategoria: Kultura
Region: Grabówki

Modernizacja boiska sportowego w Chorągwicy
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Chorągwica

Budowa boiska sportowego w Byszycach
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Byszyce

Modernizacja boiska sportowego w Pawlikowicach
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Pawlikowice

Budowa boiska sportowego w Golkowicach
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Golkowice

Modernizacja boiska sportowego w Krzyszkowicach
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Wieliczka

Modernizacja boiska sportowego w Bogucicach
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Wieliczka

Modernizacja boiska sportowego w Czarnochowicach
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Czarnochowice

Modernizacja boiska sportowego w Węgrzcach Wielkich
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa ścieżki rowerowej po wałach wiślanych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabie

Budowa chodnika w Grabiu
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabie

Budowa ścieżek rowerowych po wałach wiślanych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa chodnika w Brzegach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa farmy fotowoltaicznej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Remont Dworca PKP przy ul. Dembowskiego w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Oświetlenie drogi - Wegrzce Wielkie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Brzegi

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Węgrzce Wielkie
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Brzegi

Budowa drogi wewnętrznej i chodnika os. Szymanowskiego w kierunku SALONU SKODA
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Proponuję wykonanie drogi wewnętrznej asfaltowej o utwardzonej nawierzchni wraz z chodnikiem dla pieszych. Droga ta posiadała by niezbędną infrastrukturę w postaci kanalizacji przeciwdeszczowej. Na drodze wewnętrznej były by zamontowane progi zwalniające oraz wprowadzone zostało by ograniczenie czasowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych dotyczące weekendów. Mieszkańcy nowych bloków na osiedlu Szymanowskiego nie mają możliwości swobodnego poruszania się obecną drogą z płyt betonowych tonąc w zaspach śniegu lub wpadając w olbrzymie kałuże po opadach deszczu

Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabie

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Brzegi
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Śledziejowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Śledziejowice

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Strumiany
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Strumiany

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Rożnowa
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Rożnowa

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mała Wieś
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mała Wieś

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Kokotów
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów
Typ: Awaria

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Choragwica
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Chorągwica

Placówka dzienna dla dzieci
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy Arena Lekkoatletyczna
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa strefy aktywności gospodarczej w Węgrzcach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa połączenia drogowego z Węzłem Rybitwy
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa chodnika w Podstolicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Podstolice

Budowa chodnika w Golkowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Golkowice

Budowa chodnika w Grabówkach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabówki

Budowa chodnika w Sierczy
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Siercza

Budowa chodnika w Rożnowej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Rożnowa

Budowa chodnika w Mietniowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Budowa chodnika w Chorągwicy
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Chorągwica

Budowa chodnika w Grajowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grajów

Budowa chodnika w Węgrzcach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa chodnika w Małej Wsi
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mała Wieś

Budowa chodnika w Śledziejowichach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Śledziejowice

Budowa chodnika w Czarnochowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Czarnochowice

Budowa Skate Parku
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Wieliczka

Położenie asfaltu na na ul. Świerkowej, Jodłowej, Bukowej, Wierzbowej i Brzozowej i wykonanie infrastruktury drogowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Położenie asfaltu na na ul. Świerkowej, Jodłowej, Bukowej, Wierzbowej i Brzozowej i wykonanie infrastruktury drogowej w Wieliczce za Herzem

Rozbudowa kanalizacji Węgrzce Wielkie - PIaski, Budowa oswietlenia drogi gminnej
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Węgrzce Wielkie

Rozbudowa kanalizacji Węgrzce Wielkie - PIaski, Budowa oświetlenia drogi gminnej

Budowa obwodnicy z okolic Rożnowej w kierunku Krakowa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Rożnowa

Budowa obwodnicy z okolic Roznowej, Sierczy w kierunku Krakowa.

Budowa chodników w Raciborsku
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Jest to najbardziej obciążony ruchem odcinek... Budowa chodników i ścieżki rowerowej znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Wieliczka

1. Wymaganie od odpowiednich służb prawidłowego oznaczenia dozwolonych miejsc do parkowania. 2. Egzekwowanie prawa przez odpowiednie służby 3. Kontrola służb czy wykonują prawidłowo swoją prace. 4. W razie nie wykonywania, wszyscy odpowiedzialni zostają zwolnieni.

Budowa Zakładu Uzdatniania wody podziemnej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Golkowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Golkowice

Małopolskie Miasto Tradycji Górniczych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Czarnochowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Czarnochowice

Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Zabawa
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Zabawa

Budowa budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Pawlikowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Pawlikowice

Budowa świetlicy w Sygneczowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Sygneczów

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mietniów
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Rozbudowa świetlicy w Śledziejowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Śledziejowice

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sułków
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Sułków

Budowa świetlicy środowiskowej w Kokotowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Lednica Górna
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Lednica Górna

Budowa przedszkola w Mietniowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Rozbudowa Szkoły w Grajowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grajów

Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Raciborsko

Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Golkowice

Zagospodarowanie akwenów wodnych w miejscowości Brzegi
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Koźmice Wielkie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Koźmice Wielkie

Rozbudowa Szkoły nr 4 w Krzyszkowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Rozbudowa Przedszkola w Koźmicach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Koźmice Wielkie

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Podstolice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Podstolice

Powstanie Szkoły Muzycznej II stopnia
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sygneczów
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Sygneczów

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabówki
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabówki

Budowa sali gimnastycznej w Mietniowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Budowa sali gimnastycznej w Janowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Janowice

Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa inkubatora przedsiębiorczości
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Siercza
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Siercza

Budowa strefy aktywności gospodarczej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów

Budowa P&R w Kokotowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów

Budowa P&R w Węgrzcach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda w ciągu ul. Kościuszki oraz ul. Sadowej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda w ciągu ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda na ul. Piłsudskiego
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda na ul. Asnyka/Słowackiego
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Droga łącząca S7 i drogę powiatową 2039K
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Brzegi

Zrealizować projekt.

Wiadukt kolejowy w Kokotowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Przebudowa wiaduktu - poszerzenie drogi, podniesienie go (lub raczej zagłębienie drogi).

Aktywizacja rynku górnego
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Wieliczka

Uczelnia wyższa
Kategoria: Edukacja
Region: Wieliczka

Filia uczelni wyższej.

Koncerty dla młodych
Kategoria: Kultura
Region: Wieliczka

Ogrodzony Wybieg dla Psów
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Wieliczka

Taki wybieg – poza swym głównym przeznaczeniem bezpiecznego wyprowadzania psów bez smyczy – mógłby pełnić także wiele innych bardzo potrzebnych i pożytecznych funkcji, jak na przykład: - miejsce szkoleń dla psów i ich właścicieli (np. odpłatne rezerwacje całego obiektu przez psie szkoły) - edukacja pro zwierzęca dla dzieci i dorosłych prowadzona przez lekarzy weterynarii, wolontariuszy z organizacji pro zwierzęcych – to jest bardzo potrzebne w gminie - akcje adopcyjne bezdomnych psów i kotów z gminy połączone z licytacjami, konkursami mającymi na celu wspomożenie działalności Hotelu/Schroniska w Lednicy Górnej. - miejsce spotkań miłośników zwierząt, wymiana doświadczeń, socjalizacja psów Wybieg powinien zostać wyposażony w regulamin oraz zaprojektowany przez eksperta, po konsultacjach ze specjalistami w dziedzinie szkoleń psów (funkcjonalność toru przeszkód, rozmiar wybiegu). Można wesprzeć się doświadczeniami Krakowa, zbadać opinie użytkowników takich wybiegów w Polsce.

Mostek nad rzeką Serafa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa nowego mostku nad rzeką oraz nowej ścieżki za mostkiem w kierunku osiedla, zamontowanie latarni.

modernizacja drogi gminnej w Grajowie (nr 560990K)
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Grajów

Należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej nr 560990K, wykonać oświetlenie traktu, poszerzyć drogi oraz utwardzić i poszerzyć pobocza.

ścieżki rowerowe w gminie Wieliczka i miasteczko rowerowe w Grajowie
Kategoria: Bezpieczeństwo i zdrowie
Region: Grajów

W celu ułatwienia życia mieszkańcom, poprawy bezpieczeństwa na drodze i stworzenia zachęt do rozwoju sołectw peryferyjnych proponuję stworzenie sieci ścieżek rowerowych w gminie, a w Grajowie - miasteczka rowerowego, które uczyłoby bezpiecznych zachowań na drodze (obowiązkowe znaki drogowe, skrzyżowania, śluzy rowerowe, fragmenty torowisk)

Budowa chodników w Pawlikowicach
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Pawlikowice

Budowa chodników wraz z wydzielonym pasem dla ruchu rowerów wzdłuż DK 164 w Pawlikowicach. Najbardziej obciążony odcinek przez ruch pieszych: od Rożnowej do drogi na Koźmice Wielkie.

rewitalizacja trasy rowerowej Pawlikowice
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Pawlikowice

Miejscami ponowne wytyczenie lub odnowienie trasy rowerowej biegnącej przez Pawlikowice. W rejonie wskazanym na mapie praktycznie pozostały jedynie oznaczenia.

Rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza
Kategoria: Środowisko i porządek
Region: Wieliczka

Zasadzenie nowych drzew i krzewów, wycięcie starych i uschniętych, zagospodarowanie wsypy na stawie, wytyczenie nowych alejek, oczyszczenie stawu. Zakup nowych ławek.

Poprawa estetyki i rewitalizacjia ulicy Krakowskiej
Kategoria: Urbanistyka
Region: Wieliczka

Możliwe jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących reklam (np park kulturowy jak w Krakowie), zmniejszenie liczby koncesji na sprzedaż alkoholu, większe nakłady na zieleń, modernizacja ulicy Krakowskiej, wybudowanie drugiej zatoczki autobusowej, wyburzenie części budynków np starego kiosku, współfinansowanie remontu budynków handlowych.

obwodnica drogowa Wieliczki północ - południe
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Pawlikowice

Obecnie przejazd z Pawlikowic do granic Krakowa zajmuje ok. 20 minut (korki w Wieliczce lub drogi lokalne, nie przystosowane do dużego ruchu samochodów). W okresie zimowym często droga 964 w okolicach Rożnowej jest blokowana przez tiry. Brak dobrej komunikacji uniemożliwia rozwój południowych regionów gminy, które są bardzo ładnie położone.

trasa rowerowa
Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Grabie