ciąg komunikacyjny w Małej Wsi

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś


Przeprowadzenie przez Gminę rozmów z właścicielami, aby uregulować stan, który trwa już od wielu lat. Przemieszczanie się tym ciągiem komunikacyjnym mieszkańców znacznie skraca drogę do sąsiednich miejscowości i zapewnia bezpieczeństwo. Nie wymaga dużych nakładów ze strony Gminy.