"Strategia..." - dotyczy modernizacji drogi na działce Nr 9 w miejscowosci Mała Wieś

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś


Droga znajduje się we władaniu Gminy. Wniosek o uregulowanie stanu prawnego został złożony. Należy natychmiast przyspieszyć prace na tą regulacją. Nakłady na ten niewielki ok. 250 m odcinek dróg gminnych są niewielkie, a więc Gmina może je bez problemu wygospodarować.