INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

modernizacja drogi gminnej w Grajowie (nr 560990K)

DODANO: Day4, 10 lipca 2014

Opis:

Droga gminna nr 560990K jest w bardzo złym stanie technicznym - są na niej liczne dziury, rowy melioracyjne są niedrożne. Odrywające się kawałki asfaltu z poboczy powodują ryzyko osunięcia się samochodów do rowu odwadniającego podczas mijania, gdyż trakt nie umożliwia swobodnego wykonania tego manewru. Droga nie jest oświetlona, co stwarza zagrożenie dla poruszających się nim pieszych - w szczególności dzieci idących do szkoły, na przystanek autobusowy czy wracających do domu. Droga ta biegnie z Grajowa przez Rudnik łącząc się ostatecznie z drogą wojewódzką nr 964. Wielu kierowców jadących w kierunku Dobczyc wybiera tę właśnie trasę, mimo fatalnej nawierzchni i braku oświetlenia, gdyż jest krótsza w porównaniu do alternatywnych, ale szerszych i lepszej jakości. Wzmaga to więc ruch samochodowy, a jednocześnie zmniejsza bezpieczeństwo idących poboczem. Rosnąca z każdym rokiem liczba mieszkańców Grajowa wzdłuż tej drogi, a także wzdłuż dróg pobocznych również wpływa na zwiększenie ruchu samochodowo-pieszego, a przez to - zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze. Pozostawienie drogi w takim stanie może być w przyszłości przyczyną tragicznego w skutkach wypadku.

Proponowane rozwiązanie:

Należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej nr 560990K, wykonać oświetlenie traktu, poszerzyć drogi oraz utwardzić i poszerzyć pobocza.

Lokalizacja:

droga gminna nr 560990K

Odpowiedź: