INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Budowa kanalizacji burzowej i sanitarnej w Sierczy

DODANO: Day7, 14 września 2014

Opis:

Ze względu na bliskość osuwisk, w przypadku dużych opadów deszczu, brak kanalizacji odprowadzającej nadmiar wody opadowej może spowodować uruchomienie się potencjalnych osuwisk, co może zagrozić Sierczy oraz znajdującej się poniżej niej Wieliczce. Ponadto w chwili obecnej woda opadowa płynie poboczem drogi. Może to naruszać stabilność warstw podbudowy drogi i w efekcie być przyczyną uszkodzenia jej nawierzchni. Brak kanalizacji deszczowej powoduje również zalewanie płynącą drogą wodą opadową znajdujących się przy niej posesji. Dodatkową kwestią jest fakt, że brak kanalizacji sanitarnej prowokować może część mieszkańców do odprowadzania nadmiaru ścieków bezpośrednio do gruntu co nie pozostaje bez wpływu na środowisko i aktywność osuwisk.

Proponowane rozwiązanie:

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Lokalizacja:

Siercza

Odpowiedź: