INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Budowa chodników w Raciborsku

DODANO: Day1, 21 lipca 2014

Opis:

Budowa chodników wraz z wydzielonym pasem dla ruchu rowerów wzdłuż drogi głównej w Raciborsku: od szkoły do granicy z Grajowem.

Proponowane rozwiązanie:

Jest to najbardziej obciążony ruchem odcinek... Budowa chodników i ścieżki rowerowej znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

Lokalizacja:

Raciborsko 1

Odpowiedź: