Budowa chodników w Raciborsku

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko


Jest to najbardziej obciążony ruchem odcinek... Budowa chodników i ścieżki rowerowej znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi.