przebudowa drogi nr 60 w Pawlikowicach

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Pawlikowice


Wykonanie solidnej podbudowy, utwardzenia i nawierzchni asfaltowej oraz rowów i odwodnienia jest niezbędne. W związku z brakiem realizacji zadania w ramach poprzedniego planu inwestycyjnego Gminy (tu brak wyjaśnienia dlaczego nie wykonano) zadanie to powinno być potraktowane priorytetowo w nowym planie.