INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

przebudowa drogi nr 60 w Pawlikowicach

DODANO: Day3, 20 sierpnia 2014

Opis:

Przebudowa tej drogi była już elementem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-13, jednak nie została zrealizowana. Planowano realizację w latach 2011-12 (łączny szacowany wtedy koszt 540 tys. zł). Droga w fatalnym stanie: nawierzchnia słabo utwardzona zmywana jest po każdym deszczu, głębokie koleiny, brak odwodnienia, zapychające się przepusty. W zimie mieszkańcy lądują w samochodami w przydrożnych rowach, latem unosi się gigantyczny pył i kurz. Obrywamy zawieszenia u samochodów i brniemy w błocie przy każdym deszczu. W ciągu ostatnich 4 lat wzdłuż drogi powstało 10 nowych domów jednorodzinnych.

Proponowane rozwiązanie:

Wykonanie solidnej podbudowy, utwardzenia i nawierzchni asfaltowej oraz rowów i odwodnienia jest niezbędne. W związku z brakiem realizacji zadania w ramach poprzedniego planu inwestycyjnego Gminy (tu brak wyjaśnienia dlaczego nie wykonano) zadanie to powinno być potraktowane priorytetowo w nowym planie.

Lokalizacja:

droga nr 60 prowadząca od placu zabaw w Pawlikowicach przez tzw. Kopaliny (działka 83)

Odpowiedź: