INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Uporządkowanie parkowania na ulicy Sienkiewicza

DODANO: Day1, 01 września 2014

Opis:

Ulica Sienkiewicza stale zastawiona jest parkującymi samochodami w taki sposób, że zupełnie uniemożliwia to poruszanie się pieszym po chodnikach. Inicjatywa ma na celu wyraźne określenie miejsc z dozwolonym parkowaniem tak, aby możliwe było korzystanie z chodników przez pieszych. Obecnie, zagwarantowane w prawie o ruchu drogowym 1,5 m dla pieszych nie jest przestrzegane.

Proponowane rozwiązanie:

Wdrażane rozwiązania powinny objąć uporządkowanie parkowania i jednocześnie strefowe uspokojenie ruchu poprze np wprowadzenia tzw. strefy tempo 30 - np przez wyniesienie przejść dla pieszych w pobliżu mieszczących się tam szkół i przedszkoli, odblokowanie miejsc parkingowych blokujących i zasłaniających te przejścia itp, wyniesienie tarczy kluczowych dla bezpieczeństwa skrzyżowań itd.

Lokalizacja:

Sienkiewicza

Odpowiedź: