INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza

DODANO: Day6, 05 lipca 2014

Opis:

Park pomimo, że jest miejscem urokliwym, jednak jest zaniedbany. Roślinność jest miejscami wybrakowana i zniszczona oraz , zbyt mało ławek. Wyspa na stawie jest zarośnięta.

Proponowane rozwiązanie:

Zasadzenie nowych drzew i krzewów, wycięcie starych i uschniętych, zagospodarowanie wsypy na stawie, wytyczenie nowych alejek, oczyszczenie stawu. Zakup nowych ławek.

Lokalizacja:

Ulica Edwarda Dembowskiego

Odpowiedź: