Rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza

Kategoria: Środowisko i porządek
Region: Wieliczka


Zasadzenie nowych drzew i krzewów, wycięcie starych i uschniętych, zagospodarowanie wsypy na stawie, wytyczenie nowych alejek, oczyszczenie stawu. Zakup nowych ławek.