INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Budowa chodnika w ciągu ul. Wygoda

DODANO: Day7, 14 września 2014

Opis:

Budowa chodnika w ciągu ul. Wygoda od ul. Długiej do granicy Miasta Wieliczki. ze względu na duży ruch pieszy i samochodowy - wzdłuż tego odcinka ul. Wygoda w ostatnich latach wybudowano bardzo dużo nowych domów i koniecznym jest rozdzielenie ruch pieszego i samochodowego

Proponowane rozwiązanie:

Lokalizacja:

Wieliczka ul. Wygoda

Odpowiedź: