INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

"Strategia ...." - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Strumiany

DODANO: Day2, 09 września 2014

Opis:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2038K w miejscowości Strumiany

Proponowane rozwiązanie:

Przywrócić bezzwłocznie niewykonane zadanie nr 239 z planu 2008-2013 polegające na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś. Chodnik miał już być oddany do użytkowania 15 grudnia 2013 r. Zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Strumiany ma być współfinansowane przez Gminę i Powiat, który już w stanowisku Dyrektora ZDP w Wieliczce Pana Grzegorza Łętocha z dnia 07 maja 2014 r., znak: ZDP.DYR.436.18.2014 oraz kolejne przychylił się do wykonania tego zadania pod warunkiem partycypacji przez Gminę w kosztach budowy w wysokości 50%.

Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 2038K w miejscowości Strumiany

Odpowiedź: