INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

ścieżki rowerowe w gminie Wieliczka i miasteczko rowerowe w Grajowie

DODANO: Day4, 10 lipca 2014

Opis:

Obecnie w gminie Wieliczka jest bardzo mało wyznaczonych tras rowerowych, a co więcej porusza się w ten sposób do pracy (omija w ten sposób korki). Nadal jednak ten sposób podróżowania/dojazdu do pracy/szkoły jest niebezpieczny. Dodatkowo sołectwa peryferyjne gminy (takie jak Grajów) rozwijają się wolno w porównaniu do sołectw znajdujących się bliżej Wieliczki.

Proponowane rozwiązanie:

W celu ułatwienia życia mieszkańcom, poprawy bezpieczeństwa na drodze i stworzenia zachęt do rozwoju sołectw peryferyjnych proponuję stworzenie sieci ścieżek rowerowych w gminie, a w Grajowie - miasteczka rowerowego, które uczyłoby bezpiecznych zachowań na drodze (obowiązkowe znaki drogowe, skrzyżowania, śluzy rowerowe, fragmenty torowisk)

Lokalizacja:

Grajów, obok strażnicy

Odpowiedź: