INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach

DODANO: Day4, 11 września 2014

Opis:

Małe sale lekcyjne w SP Śledziejowice nie mieszczą licznych oddziałów klasowych. Brak jest miejsc parkingowych. Brak pomieszczeń dla nauczycieli specjalistów o higienistki szkolnej. Brak miejsca w szatniach i w niewielkiej świetlicy. Proponujemy rozbudowę szkoły w oparciu o istniejący budynek.

Proponowane rozwiązanie:

Proponujemy rozbudowę budynku szkoły w oparciu o istniejący budynek. Wykonanie parkingu dla rodziców - zwłaszcza młodszych dzieci.

Lokalizacja:

Śledziejowice 203

Odpowiedź: