INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

regulacja rzeczki Zabawka i modernizacja jazu w miejscowosci Mała Wieś w celu zapewnienia miejsca wypoczynku i rekraacji dla mieszkańców i gosci

DODANO: Day2, 09 września 2014

Opis:

Uporządkowanie jazu i regulacja rzeczki Zabawka pozwoli o zadbanie o środowisko, a dla mieszkańców i gości poprzez wykonanie prac porządkowych, ławek, altany i miejsca na ognisko umożliwi stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku w plenerze.

Proponowane rozwiązanie:

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół jazu na Zabawce obejmującego infrastrukturę wypoczynkową łącznie ze wskazaniem dojścia i regulaminu korzystania z tego miejsca rekreacji i wypoczynku oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych w tym miejscu i na potoku Zabawka. Środki pozyskane z budżetu Gminy lub współfinansowane prze fundusze unijne.

Lokalizacja:

Mała Wies

Odpowiedź: