regulacja rzeczki Zabawka i modernizacja jazu w miejscowosci Mała Wieś w celu zapewnienia miejsca wypoczynku i rekraacji dla mieszkańców i gosci

Kategoria: Sport i Rekreacja
Region: Mała Wieś


Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół jazu na Zabawce obejmującego infrastrukturę wypoczynkową łącznie ze wskazaniem dojścia i regulaminu korzystania z tego miejsca rekreacji i wypoczynku oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych w tym miejscu i na potoku Zabawka. Środki pozyskane z budżetu Gminy lub współfinansowane prze fundusze unijne.