Remont drogi gminnej nr 561148K, położonej na dz. nr 259/69 i 259/72 (os. Szymanowskiego) wraz z budową jednostronnego chodnika i oświetlenia ulicznego.

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka


Zakres robót winien objąć: naprawę podbudowy i położenie asfaltowej warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni ścieralnej , wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont elementów odwodnienia, montaż oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dla budowy części chodnika niezbędne będzie prawdopodobnie wykup, zamiana lub odstąpienie gruntów. Dlatego do prac projektowych i zabezpieczenia terenu dla inwestycji należy przystąpić niezwłocznie.