INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Remont drogi gminnej nr 561148K, położonej na dz. nr 259/69 i 259/72 (os. Szymanowskiego) wraz z budową jednostronnego chodnika i oświetlenia ulicznego.

DODANO: Day3, 10 września 2014

Opis:

UZASADNIENIE Wzdłuż tej 345 metrowej ulicy zlokalizowanych jest: - 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zamieszkałych przez około 1000 mieszkańców, w większości młodych małżeństw z dziećmi, dysponujących około 300 samochodami. - szereg dużych firm produkcyjno-usługowo-handlowych. Betonowa jezdnia z chodnikiem, wybudowana w początkach lat 80-tych, jest w stanie krytycznym. Dodatkowemu zniszczeniu uległa przy wprowadzeniu w jej biegu kanalizacji dla inwestycji „Mieszkania przy Parku” i nie przywróceniu jej przez inwestora do stanu pierwotnego. Doraźne, cząstkowe i nierzetelne naprawy w niewielkim tylko stopniu poprawiają komfort korzystania z tej „drogi przez mękę”. Brak chodników stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla pieszych, szczególnie kobiet z dziećmi na wózkach, lawirujących między wielotonowymi pojazdami. Brak oświetlenia ulicznego sprzyja aktom agresji, wandalizmu i kradzieżom. W powyższych sprawach, już od roku 2003, szereg pisemnych i ustnych interwencji u władz miasta bezskutecznie podejmowali mieszkańcy, Wspólnoty Mieszkaniowe i kolejne Zarządy Osiedla. Załączone zdjęcie prezentuje przykładową sytuację w okolicy skrzyżowania drogi nr 561148K z ul. Jedynaka.

Proponowane rozwiązanie:

Zakres robót winien objąć: naprawę podbudowy i położenie asfaltowej warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni ścieralnej , wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont elementów odwodnienia, montaż oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dla budowy części chodnika niezbędne będzie prawdopodobnie wykup, zamiana lub odstąpienie gruntów. Dlatego do prac projektowych i zabezpieczenia terenu dla inwestycji należy przystąpić niezwłocznie.

Lokalizacja:

os. Szymanowskiego, droga gminna nr 561148K

Odpowiedź: