INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców

DODANO: Day1, 21 lipca 2014

Opis:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców poprzez egzekwowanie prawa ruchu drogowego, a zwłaszcza parkowanie pojazdów, gdyż obecny bałagan, który jest w gminie może doprowadzić do wypadku.

Proponowane rozwiązanie:

1. Wymaganie od odpowiednich służb prawidłowego oznaczenia dozwolonych miejsc do parkowania. 2. Egzekwowanie prawa przez odpowiednie służby 3. Kontrola służb czy wykonują prawidłowo swoją prace. 4. W razie nie wykonywania, wszyscy odpowiedzialni zostają zwolnieni.

Lokalizacja:

Odpowiedź: