INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

poprawa komunikacji autobusowej

DODANO: Day2, 09 września 2014

Opis:

budowa wiat przystankowych w Węgrzcach Wielkich, Kokotowie i Czarnochowicach oraz zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii nr 243

Proponowane rozwiązanie:

Z uwagi na rozwój miejscowości Węgrzce Wielki, Kokotów i Czarnochowice rośnie liczba osób korzystających z komunikacji aglomeracyjnej nr 243. Ilość pasażerów rośnie nieustannie i autobusy już teraz są przepełnione zwłaszcza w godzinach szczytu, i chociaż w tych godzinach należy zwiększyć częstotliwość co najmniej co pół godziny. Z kolei budowa wiat zapewni komfort oczekiwania zwłaszcza przy złych warunkach atmosferycznych. Można założyć współfinansowanie przez podmioty, które będą zamieszczać na tych wiatach swoje reklamy, a Gmina ogłoszenia i komunikaty. Wynegocjowanie przez Gminę z ZIKiT Kraków zwiększenie częstotliwości z uwagi na większe dochody od większej liczby pasażerów.

Lokalizacja:

linia aglomeracyjna 243 - Węgrzce Wielkie, Kokotów, Czarnochowice

Odpowiedź: