INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Zmiana dotycząca zabudowy szeregowej w Sułkowie

DODANO: Day2, 16 września 2014

Opis:

Wnioskujemy o zakaz zabudowy szeregowej na terenie Sułkowa Ograniczenie na terenie wsi Sułków zabudowy mieszkaniowej do zabudowy wyłącznie jednorodzinnej wolnostojącej. Doświadczenie wsi od 2000 roku pokazało, że między istniejącą tu tradycyjną zabudową zagrodową i jednorodzinną wolnostojącą nie sprawdzają się budynki w zabudowie szeregowej. Niosą one ze sobą wiele problemów i zagrożeń m.in. problemy z zagospodarowaniem wód opadowych, ścieków, bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych i zagrożenie dla środowiska wiejskiego w wymiarze ekologicznym i tradycyjnym- zwyczajowym. Osiedla szeregowe w istniejących lokalizacjach konfliktują i dzielą mieszkańców co jest w rażącej sprzeczności z interesem społecznym ogółu, zaniżają też ceny istniejących obok działek. Inwestycje szeregowe są negatywnie postrzegane przez mieszkańców wieloletnich i napływowych.

Proponowane rozwiązanie:

Wnioskujemy o zakaz zabudowy szeregowej na terenie Sułkowa. Ograniczenie na terenie wsi Sułków zabudowy mieszkaniowej do zabudowy wyłącznie jednorodzinnej wolnostojącej. Doświadczenie wsi od 2000 roku pokazało, że między istniejącą tu tradycyjną zabudową zagrodową i jednorodzinną wolnostojącą nie sprawdzają się budynki w zabudowie szeregowej. Niosą one ze sobą wiele problemów i zagrożeń m.in. problemy z zagospodarowaniem wód opadowych, ścieków, bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych i zagrożenie dla środowiska wiejskiego w wymiarze ekologicznym i tradycyjnym- zwyczajowym. Osiedla szeregowe w istniejących lokalizacjach konfliktują i dzielą mieszkańców co jest w rażącej sprzeczności z interesem społecznym ogółu, zaniżają też ceny istniejących obok już zabudowanych tradycyjnie działek. Inwestycje szeregowe są negatywnie postrzegane przez mieszkańców wieloletnich i napływowych.

Lokalizacja:

Sułków

Odpowiedź: