INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Położenie asfaltu na drogach gminnych w Raciborsku i wykonanie infrastruktury drogowej

DODANO: Day1, 15 września 2014

Opis:

Drogi gminne wzdłuż działek nr. 508-66, 508-67, 508-76, 508-77, 508-78 służą jako dojazd do ok. 20 domów w Raciborsku. Przy każdych większych opadach, drogi te ulegają znacznej erozji.

Proponowane rozwiązanie:

Położenie asfaltu na drogach gminnych wzdłuż działek nr. 508-66, 508-67, 508-76, 508-77, 508-78 i wykonanie infrastruktury drogowej (odwodnienia, itd.) znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu

Lokalizacja:

Odpowiedź: