Położenie asfaltu na drogach gminnych w Raciborsku i wykonanie infrastruktury drogowej

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko


Położenie asfaltu na drogach gminnych wzdłuż działek nr. 508-66, 508-67, 508-76, 508-77, 508-78 i wykonanie infrastruktury drogowej (odwodnienia, itd.) znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu