INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Asfaltowanie ulicy Pasternik

DODANO: Day4, 07 sierpnia 2014

Opis:

Na ulicy Pasternik tylko w ostatnim roku przybyło bardzo dużo nowych domów i osiedli domków jednorodzinnych. Powoduje to, że jest coraz więcej użytkowników jedynej drogi dojazdowej do ulicy Wygoda. Ulica ta mimo częstych inicjatyw pojedynczych osób i nieudolnego jej naprawiania jest w bardzo złym stanie. Droga była już przewidziana do asfaltowania w poprzednich latach jednak nie udało się tego doprowadzić do końca. W związku z tym moja prośba o rozpatrzenie i włączenie do mapy inwestycyjnej przedsięwzięcia asfaltowania ulicy Pasternik na osiedlu Bogucice.

Proponowane rozwiązanie:

Rozwiązaniem powyżej opisanego problemu jest włączenie do mapy inwestycyjnej Wieliczki projektu asfaltowania ulicy Pasternik na osiedlu Bogucice.

Lokalizacja:

ul. Pasternik

Odpowiedź: