INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

adaptacja poddasza w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowie do celów edukacyjnych

DODANO: Day2, 16 września 2014

Opis:

Proponujemy adaptację poddasza w Swietlicy w celu pozyskania pomieszczeń na zajęcia edukacyjne w małych grupach (językowe, wyrównujące szanse uczniów z problemami w nauce z różnych przedmiotów oraz komputerowe także dla seniorów) oraz w celu umożliwienia spotkań integrujących mieszkańców np. koło gospodyń wiejskich, grupy inicjatywne organizujące różnorodne działania we wsi, kawiarenkę dla mam, spotkania przy grach planszowych dla młodzieży, lekcje śpiewu itd.

Proponowane rozwiązanie:

adaptacja istniejącego poddasza do potrzeb użytkowych poprzez m.in. montaż okien i ścian działowych oraz prac wykończeniowych pozwalających na uzyskanie zezwolenia na użytkowanie go.

Lokalizacja:

Sułków Świetlica Środowiskowa

Odpowiedź: