INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Budowa nawierzchni ulic Wincentego Pola, Do Świdówki, Stanisława Lema

DODANO: Day7, 14 września 2014

Opis:

Przygotowany dokument Strategii definiuje wśród celów m.in. "Mieszkańcy Gminy żyją w miejscu bezpiecznym, gdzie zapewnione są europejskie standardy życia", podkreślając przy tym "niezadowalający stan techniczny dróg lokalnych oraz infrastruktury drogowej". Obecny stan nawierzchni ulic Do Świdówki, St. Lema, W. Pola (odcinek na wschód od Kampusu) w mieście Wieliczka na pewno odstaje od standardów europejskich XXI w. Liczne dziury, utrzymujące się błoto i kałuże po każdych opadach i roztopach praktycznie uniemożliwiają przejście (szczególnie z dzieckiem czy wózkiem). Ulice te są jedyną możliwością mieszkańców dotarcia do sklepów, szkoły/przedszkola, przystanku komunikacji. Zmiana obecnego stanu rzeczy w perspektywie 2022 r. wydaje się niezbędna, co pozwoli wykorzystać potencjał tej części Wieliczki, spójność z już realizowanymi inwestycjami (Kampus Wielicki, wschodnia obwodnica), zwiększenie wykorzystania komunikacji zbiorowej.

Proponowane rozwiązanie:

Budowa nawierzchni bitumicznej ulic Wincentego Pola (cześć wschodnia od Kampusu), Do Świdówki (część północna od ul. W. Pola), Stanisława Lema, zapewniającej bezpieczeństwo dojazdu oraz poruszania się pieszych. Uzupełnienie oświetlenia ww. ciągów. Opcjonalnie rozbudowa infrastruktury kablowej (energetycznej, telekomunikacyjnej) przy okazji tej inwestycji (przy udziale odpowiednich środków Partnerów).

Lokalizacja:

ul. Wincentego Pola / ul. Do Śwdówki, Wieliczka

Odpowiedź: