Budowa nawierzchni ulic Wincentego Pola, Do Świdówki, Stanisława Lema

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka


Budowa nawierzchni bitumicznej ulic Wincentego Pola (cześć wschodnia od Kampusu), Do Świdówki (część północna od ul. W. Pola), Stanisława Lema, zapewniającej bezpieczeństwo dojazdu oraz poruszania się pieszych. Uzupełnienie oświetlenia ww. ciągów. Opcjonalnie rozbudowa infrastruktury kablowej (energetycznej, telekomunikacyjnej) przy okazji tej inwestycji (przy udziale odpowiednich środków Partnerów).