INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

budowa świetlicy środowiskowej w Grajowie / dostosowanie zmodernizowanej szkoły do potrzeb świetlicyśrodowiskowej

DODANO: Day1, 15 września 2014

Opis:

W Grajowie i w najbliższych wsiach nie ma świetlicy środowiskowej, gdzie mogliby spotykać się mieszkańcy na zajęcia, spotkania, warsztaty. Rozbudowywana jest szkoła, ale nie będzie ona prawdopodobnie na tyle duża, by pomieścić sale na zajęcia świetlicowe. W związku też ze słabą komunikacją np. z Mietniowem, gdzie świetlica powstaje, istnieje potrzeba stworzenia miejsca w Grajowie, z którego mieszkańcy mogliby korzystać i nie byłoby potrzeby jeżdżenia np. do Wieliczki. Z pewnością też miejsce w Grajowie dla mieszkańców pobudziłoby do większej aktywności.

Proponowane rozwiązanie:

Budowa świetlicy środowiskowej w Grajowie / ewentualnie dostosowanie miejsca (szkoła, strażnica?) do potrzeb świetlicy środowiskowej.

Lokalizacja:

Odpowiedź: