Budowa nawierzchni na ul. Nowej i ul. Wierzynka

Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka


Proponowanym rozwiązaniem jest położenie nawierzchni bitumicznej, lub chociaż kostki brukowej, na południowym fragmencie ulicy Nowej oraz północnym fragmencie ul. Wierzynka. W związku z uruchomieniem Kampusu Wielickiego, a także intensywną rozbudową tej części miasta w ostatnich latach, myślę że wskazane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej. Mając równocześnie na uwadze interes mieszkańców ul. Nowej i ul. Wierzynka, tj. możliwie maksymalne ograniczenie ruchu samochodowego tymi ulicami, można by np. uczynić w/w ulice jednokierunkowymi. Gdyby zezwolono na ruch samochodowy tylko w kierunku od ul. Wincentego Pola do ul. Gdowskiej , a dodatkowo zamontowano progi zwalniające, to sądzę, że obydwie ulice nadal byłyby bezpieczne dla pieszych i dzieci, a ruch samochodowy jeśli w ogóle by wzrósł, to raczej nieznacznie. Do niniejszego zgłoszenia dołączam zdjęcie ul. Nowej sprzed kilku miesięcy, znalezione na forum portalu wieliczka24.info