INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Budowa nawierzchni na ul. Nowej i ul. Wierzynka

DODANO: Day6, 23 sierpnia 2014

Opis:

Południowy fragment ul. Nowej, czyli ten który dochodzi do ulicy Gdowskiej, posiada jedynie szutrową, bardzo nierówną nawierzchnię, nie nadającą się do ruchu samochodowego. W jesieni lub po większych opadach ciężko tamtędy nawet przejść, tak aby się nie ubłocić. Żadnej porządnej nawierzchni nie posiada też północny fragment ul. Wierzynka, na odcinku rozpoczynającym się nieco powyżej Motelu Wierzynek, aż do zbiegu z ulicą Wincentego Pola.

Proponowane rozwiązanie:

Proponowanym rozwiązaniem jest położenie nawierzchni bitumicznej, lub chociaż kostki brukowej, na południowym fragmencie ulicy Nowej oraz północnym fragmencie ul. Wierzynka. W związku z uruchomieniem Kampusu Wielickiego, a także intensywną rozbudową tej części miasta w ostatnich latach, myślę że wskazane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej. Mając równocześnie na uwadze interes mieszkańców ul. Nowej i ul. Wierzynka, tj. możliwie maksymalne ograniczenie ruchu samochodowego tymi ulicami, można by np. uczynić w/w ulice jednokierunkowymi. Gdyby zezwolono na ruch samochodowy tylko w kierunku od ul. Wincentego Pola do ul. Gdowskiej , a dodatkowo zamontowano progi zwalniające, to sądzę, że obydwie ulice nadal byłyby bezpieczne dla pieszych i dzieci, a ruch samochodowy jeśli w ogóle by wzrósł, to raczej nieznacznie. Do niniejszego zgłoszenia dołączam zdjęcie ul. Nowej sprzed kilku miesięcy, znalezione na forum portalu wieliczka24.info

Lokalizacja:

ul. Nowa, ul. Wierzynka

Odpowiedź: