WykonaWykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 561143K i wewnetrznej nr 21 w Śledziejowicach
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 561143K i wewnetrznej nr 21 w Śledziejowicach

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 560923K Śledziejowice Zabawa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej drodze gminnej 560923K Śledziejowice Zabawa

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560903K w Zabawie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Zabawa

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560903K w Zabawie

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560951K i wewnetrznej nr 31 w Zabawie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Zabawa

Wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na drodze gminnej 560951K i wewnętrznej nr 31 w Zabawie

Położenie asfaltu na drogach gminnych w Raciborsku i wykonanie infrastruktury drogowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Położenie asfaltu na drogach gminnych wzdłuż działek nr. 508-66, 508-67, 508-76, 508-77, 508-78 i wykonanie infrastruktury drogowej (odwodnienia, itd.) znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu

kanalizacja opadowa w ul. Modrzewiowej (Wieliczka)
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Proponuje się wykonanie kanalizacji opadowej z rur PCV o średnicy dn 315 na długości ok. 210 mb ze studzienkami rewizyjnymi o średnicy dn 1000/1200 wykonane z elementów betonowych i żelbetonowych. Kanalizację należy podłączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej (na wjeździe do nieruchomości nr 29) na kanalizacji deszczowej dn 500 sprowadzającej wody opadowe do rowu. W załączeniu pismo.

komunikacja publiczna Grajów/Hucisko - Wieliczka/Kraków
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Grajów

Proponuje się stworzenie zintegrowanej komunikacji publicznej - busy miejskie do Wieliczki/Krakowa z Grajowa, Huciska i Dobranowic w celu lepszego skomunikowania tej część gminy z centrum i z Krakowem, gdzie pracuje coraz większa liczba mieszkańców i gdzie coraz większa liczba dzieci uczy się.

Zmiana lokalizacji przystanku kolejowego w Kokotowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Przeniesienie przystanku w okolice wiaduktu nad drogą Wieliczka - Kokotów - Krakowa (Nowa Huta). Zapewni to lepsze skomunikowanie przystanku, znacznie większej grupie mieszkańców Kokotowa i Śledziejowic, a także ewentualny dojazd pracownikom powstającej strefy gospodarczej. Pobliskie nieużytki rolne mogą posłużyć pod budowę parkingu P&R.

Budowa nawierzchni ulic Wincentego Pola, Do Świdówki, Stanisława Lema
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa nawierzchni bitumicznej ulic Wincentego Pola (cześć wschodnia od Kampusu), Do Świdówki (część północna od ul. W. Pola), Stanisława Lema, zapewniającej bezpieczeństwo dojazdu oraz poruszania się pieszych. Uzupełnienie oświetlenia ww. ciągów. Opcjonalnie rozbudowa infrastruktury kablowej (energetycznej, telekomunikacyjnej) przy okazji tej inwestycji (przy udziale odpowiednich środków Partnerów).

Budowa chodnika w ciągu ul. Wygoda
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa nawierzchni asfaltowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Położenie nawierzchni asfaltowej i zagospodarowanie na niej wody opadowej

Budowa chodnika ul. Wygoda
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Kanalizacja sanitarna i przeciwdeszczowa w Sierczy
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Siercza

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i przeciwdeszczowej dla terenów zamieszkałych oraz przeznaczonych w przyszłości pod zabudowę w miejscowości Siercza.

Remont drogi gminnej nr 561148K, położonej na dz. nr 259/69 i 259/72 (os. Szymanowskiego) wraz z budową jednostronnego chodnika i oświetlenia ulicznego.
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Zakres robót winien objąć: naprawę podbudowy i położenie asfaltowej warstwy wyrównawczej oraz nawierzchni ścieralnej , wykonanie chodnika z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, remont elementów odwodnienia, montaż oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Dla budowy części chodnika niezbędne będzie prawdopodobnie wykup, zamiana lub odstąpienie gruntów. Dlatego do prac projektowych i zabezpieczenia terenu dla inwestycji należy przystąpić niezwłocznie.

Budowa Południowo-Zachodniej Obwodnicy Wieliczki
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy całkowicie uwolni miasto od ruchu tranzytowego (proponuję połączenie DK 4 z DW 964), przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa, budżetu i estetyki miasta (i zdrowia i komfortu jego mieszkańcow).

Przedłużenie Wschodniej Obwodnicy Wieliczki do drogi Woj. 964
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Przedłużenie Wschodniej Obwodnicy Wieliczki w stronę drogi Wojewódzkiej 964 przyczyni się do ograniczenia ruchu tranzytowego przez centrum miasta

Projekt i budowa kanalizacji przeciwdeszczowej w Raciborsku
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji przeciwdeszczowej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w m. Raciborsko

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - Raciborsko
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raciborsko

Budowa parkingu przy cmentarzu w Raciborsku
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Modernizacja parkingu polegająca na budowie nowej nawierzchni wraz z cała potrzebną infrastrukturą

poprawa komunikacji autobusowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Węgrzce Wielkie

Z uwagi na rozwój miejscowości Węgrzce Wielki, Kokotów i Czarnochowice rośnie liczba osób korzystających z komunikacji aglomeracyjnej nr 243. Ilość pasażerów rośnie nieustannie i autobusy już teraz są przepełnione zwłaszcza w godzinach szczytu, i chociaż w tych godzinach należy zwiększyć częstotliwość co najmniej co pół godziny. Z kolei budowa wiat zapewni komfort oczekiwania zwłaszcza przy złych warunkach atmosferycznych. Można założyć współfinansowanie przez podmioty, które będą zamieszczać na tych wiatach swoje reklamy, a Gmina ogłoszenia i komunikaty. Wynegocjowanie przez Gminę z ZIKiT Kraków zwiększenie częstotliwości z uwagi na większe dochody od większej liczby pasażerów.

ciąg komunikacyjny w Małej Wsi
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś

Przeprowadzenie przez Gminę rozmów z właścicielami, aby uregulować stan, który trwa już od wielu lat. Przemieszczanie się tym ciągiem komunikacyjnym mieszkańców znacznie skraca drogę do sąsiednich miejscowości i zapewnia bezpieczeństwo. Nie wymaga dużych nakładów ze strony Gminy.

Poprawa bezpieczeństwa na "zakręcie śmierci" na drodze powiatowej nr 2038K na granicy miejscowosci Mała Wieś - Strumiany
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Strumiany

Przeprowadzenie negocjacji Powiatu i Gminy z właścicielem narożnej działki na granicy miejscowości Mała Wieś-Strumiany i współudział w kosztach, a przede wszystkim wspólne skuteczne działalnie.

"Strategia..." - dotyczy modernizacji drogi na działce Nr 9 w miejscowosci Mała Wieś
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś

Droga znajduje się we władaniu Gminy. Wniosek o uregulowanie stanu prawnego został złożony. Należy natychmiast przyspieszyć prace na tą regulacją. Nakłady na ten niewielki ok. 250 m odcinek dróg gminnych są niewielkie, a więc Gmina może je bez problemu wygospodarować.

"Strategia ...." - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Strumiany
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Strumiany

Przywrócić bezzwłocznie niewykonane zadanie nr 239 z planu 2008-2013 polegające na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś. Chodnik miał już być oddany do użytkowania 15 grudnia 2013 r. Zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Strumiany ma być współfinansowane przez Gminę i Powiat, który już w stanowisku Dyrektora ZDP w Wieliczce Pana Grzegorza Łętocha z dnia 07 maja 2014 r., znak: ZDP.DYR.436.18.2014 oraz kolejne przychylił się do wykonania tego zadania pod warunkiem partycypacji przez Gminę w kosztach budowy w wysokości 50%.

"Strategia ...." - dotyczy budowy chodnika w miejscowości Mała Wieś
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Mała Wieś

Przywrócić bezzwłocznie niewykonane zadanie nr 239 z planu 2008-2013 polegające na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś. Chodnik miał już być oddany do użytkowania 15 grudnia 2013 r. Zadanie polegające na budowie chodnika w miejscowości Mała Wieś ma być współfinansowane przez Gminę i Powiat, który już w stanowisku Dyrektora ZDP w Wieliczce Pana Grzegorza Łętocha z dnia 07 maja 2014 r., znak: ZDP.DYR.436.18.2014 oraz kolejne przychylił się do wykonania tego zadania pod warunkiem partycypacji przez Gminę w kosztach budowy w wysokości 50%.

infrastruktura na ulicach: Wierzbowa Bukowa Świerkowa Jodłowa Brzozowa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Uporządkowanie parkowania na ulicy Sienkiewicza
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Wdrażane rozwiązania powinny objąć uporządkowanie parkowania i jednocześnie strefowe uspokojenie ruchu poprze np wprowadzenia tzw. strefy tempo 30 - np przez wyniesienie przejść dla pieszych w pobliżu mieszczących się tam szkół i przedszkoli, odblokowanie miejsc parkingowych blokujących i zasłaniających te przejścia itp, wyniesienie tarczy kluczowych dla bezpieczeństwa skrzyżowań itd.

ścieżka rowerowa wieliczka-kraków (wzdłuż linii kolejowej)
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Studium rozwoju ruchu rowerowego, strona 11 http://www.wieliczka.eu/files/s/80/205244/Edytor/File/GOSPODARKA/wieliczka_rowery.pdf

Zadaszony parking rowerowy przy stacji PKP Wieliczka Rynek-Kopalnia
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa parkingu - jak w opisie.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz oświetlenia ulicy Zacisze w Wieliczce.
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz oświetlenia.

ul. Zyblikiewicza / Sebastaiana
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa nawierzchni na ul. Nowej i ul. Wierzynka
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Proponowanym rozwiązaniem jest położenie nawierzchni bitumicznej, lub chociaż kostki brukowej, na południowym fragmencie ulicy Nowej oraz północnym fragmencie ul. Wierzynka. W związku z uruchomieniem Kampusu Wielickiego, a także intensywną rozbudową tej części miasta w ostatnich latach, myślę że wskazane jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej. Mając równocześnie na uwadze interes mieszkańców ul. Nowej i ul. Wierzynka, tj. możliwie maksymalne ograniczenie ruchu samochodowego tymi ulicami, można by np. uczynić w/w ulice jednokierunkowymi. Gdyby zezwolono na ruch samochodowy tylko w kierunku od ul. Wincentego Pola do ul. Gdowskiej , a dodatkowo zamontowano progi zwalniające, to sądzę, że obydwie ulice nadal byłyby bezpieczne dla pieszych i dzieci, a ruch samochodowy jeśli w ogóle by wzrósł, to raczej nieznacznie. Do niniejszego zgłoszenia dołączam zdjęcie ul. Nowej sprzed kilku miesięcy, znalezione na forum portalu wieliczka24.info

Budowa drogi
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

przebudowa drogi nr 60 w Pawlikowicach
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Pawlikowice

Wykonanie solidnej podbudowy, utwardzenia i nawierzchni asfaltowej oraz rowów i odwodnienia jest niezbędne. W związku z brakiem realizacji zadania w ramach poprzedniego planu inwestycyjnego Gminy (tu brak wyjaśnienia dlaczego nie wykonano) zadanie to powinno być potraktowane priorytetowo w nowym planie.

sygnalizacja lub rondo w Kokotowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Wskazana budowa sygnalizacji świetlnej bądź przebudowa na rondo.

Położenie nawierzchni bitumicznych na drogach w sołectwie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Brzegi
Typ: Pomysł

Budowa chodnika - Czarnochowice - od drogi głownej nr 4 na Tarnów
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Zbudowanie chodnika!

Droga 560921K
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Śledziejowice

Budowa drogi, porządnego oświetlenia, uporządkowania szerokości drogi, aby był możliwy dojazd do posesji

Asfaltowanie ulicy Pasternik
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Czarnochowice

Rozwiązaniem powyżej opisanego problemu jest włączenie do mapy inwestycyjnej Wieliczki projektu asfaltowania ulicy Pasternik na osiedlu Bogucice.

Położenie asfaltu na ul. Pasternik w Wieliczce
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Położenie asfaltu na ul. Pasternik i jej odnodze do (m.in. do domów o numerach 15 A do 15J)

Budowa drogi ul Kaczeńce
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa drogi ul. Kaczeńce.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Jankówce
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Jankówka

Budowa parkingu przy kościele w Gorzkowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Gorzków

Oświetlenie drogi - Wegrzce Wielkie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Brzegi

Budowa drogi wewnętrznej i chodnika os. Szymanowskiego w kierunku SALONU SKODA
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Proponuję wykonanie drogi wewnętrznej asfaltowej o utwardzonej nawierzchni wraz z chodnikiem dla pieszych. Droga ta posiadała by niezbędną infrastrukturę w postaci kanalizacji przeciwdeszczowej. Na drodze wewnętrznej były by zamontowane progi zwalniające oraz wprowadzone zostało by ograniczenie czasowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych dotyczące weekendów. Mieszkańcy nowych bloków na osiedlu Szymanowskiego nie mają możliwości swobodnego poruszania się obecną drogą z płyt betonowych tonąc w zaspach śniegu lub wpadając w olbrzymie kałuże po opadach deszczu

Położenie asfaltu na na ul. Świerkowej, Jodłowej, Bukowej, Wierzbowej i Brzozowej i wykonanie infrastruktury drogowej
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Położenie asfaltu na na ul. Świerkowej, Jodłowej, Bukowej, Wierzbowej i Brzozowej i wykonanie infrastruktury drogowej w Wieliczce za Herzem

Budowa obwodnicy z okolic Rożnowej w kierunku Krakowa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Rożnowa

Budowa obwodnicy z okolic Roznowej, Sierczy w kierunku Krakowa.

Budowa chodników w Raciborsku
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Raciborsko

Jest to najbardziej obciążony ruchem odcinek... Budowa chodników i ścieżki rowerowej znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

Droga łącząca S7 i drogę powiatową 2039K
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Brzegi

Zrealizować projekt.

Wiadukt kolejowy w Kokotowie
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Kokotów

Przebudowa wiaduktu - poszerzenie drogi, podniesienie go (lub raczej zagłębienie drogi).

Mostek nad rzeką Serafa
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Wieliczka

Budowa nowego mostku nad rzeką oraz nowej ścieżki za mostkiem w kierunku osiedla, zamontowanie latarni.

modernizacja drogi gminnej w Grajowie (nr 560990K)
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Grajów

Należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej nr 560990K, wykonać oświetlenie traktu, poszerzyć drogi oraz utwardzić i poszerzyć pobocza.

Budowa chodników w Pawlikowicach
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Pawlikowice

Budowa chodników wraz z wydzielonym pasem dla ruchu rowerów wzdłuż DK 164 w Pawlikowicach. Najbardziej obciążony odcinek przez ruch pieszych: od Rożnowej do drogi na Koźmice Wielkie.

obwodnica drogowa Wieliczki północ - południe
Kategoria: Infrastruktura i drogi
Region: Pawlikowice

Obecnie przejazd z Pawlikowic do granic Krakowa zajmuje ok. 20 minut (korki w Wieliczce lub drogi lokalne, nie przystosowane do dużego ruchu samochodów). W okresie zimowym często droga 964 w okolicach Rożnowej jest blokowana przez tiry. Brak dobrej komunikacji uniemożliwia rozwój południowych regionów gminy, które są bardzo ładnie położone.