Zmiana dotycząca zabudowy szeregowej w Sułkowie
Kategoria: Urbanistyka
Region: Sułków

Wnioskujemy o zakaz zabudowy szeregowej na terenie Sułkowa. Ograniczenie na terenie wsi Sułków zabudowy mieszkaniowej do zabudowy wyłącznie jednorodzinnej wolnostojącej. Doświadczenie wsi od 2000 roku pokazało, że między istniejącą tu tradycyjną zabudową zagrodową i jednorodzinną wolnostojącą nie sprawdzają się budynki w zabudowie szeregowej. Niosą one ze sobą wiele problemów i zagrożeń m.in. problemy z zagospodarowaniem wód opadowych, ścieków, bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych i zagrożenie dla środowiska wiejskiego w wymiarze ekologicznym i tradycyjnym- zwyczajowym. Osiedla szeregowe w istniejących lokalizacjach konfliktują i dzielą mieszkańców co jest w rażącej sprzeczności z interesem społecznym ogółu, zaniżają też ceny istniejących obok już zabudowanych tradycyjnie działek. Inwestycje szeregowe są negatywnie postrzegane przez mieszkańców wieloletnich i napływowych.

adaptacja poddasza w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowie do celów edukacyjnych
Kategoria: Urbanistyka
Region: Sułków

adaptacja istniejącego poddasza do potrzeb użytkowych poprzez m.in. montaż okien i ścian działowych oraz prac wykończeniowych pozwalających na uzyskanie zezwolenia na użytkowanie go.

Rozbudowa cmentarza w Gorzkowie
Kategoria: Urbanistyka
Region: Gorzków

Poprawa estetyki i rewitalizacjia ulicy Krakowskiej
Kategoria: Urbanistyka
Region: Wieliczka

Możliwe jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących reklam (np park kulturowy jak w Krakowie), zmniejszenie liczby koncesji na sprzedaż alkoholu, większe nakłady na zieleń, modernizacja ulicy Krakowskiej, wybudowanie drugiej zatoczki autobusowej, wyburzenie części budynków np starego kiosku, współfinansowanie remontu budynków handlowych.