Zestawienie projektów gminy Wieliczka zaproponowanych do realizacji w ramach Zitnegrowanych Inwestycji terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Propozycje projektów do poszczególnych Programów Regionalnych Województwa Małopolskiego