Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022”.

Zarządzenie NR 140/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania uwag, opinii i wniosków: do projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022 oraz do Mapy Inwestycyjnej Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2015-2022

Uwagi oraz sugestie do tego dokumentu można zgłaszać drogą elektroniczną na specjalnie przygotowanej interaktywnej stronie: www.konsultacje.wieliczka.eu, wykorzystując opcję „Dodaj zgłoszenie”.

Ponadto aplikacja ta pozwala na precyzyjne wskazanie na mapie zgłaszanej uwagi lub zadania inwestycyjnego.

Przedkładane pomysły i projekty należy umieszczać w określonych kategoriach.

Wszystkie zgłaszane potrzeby pozwolą na przygotowanie zestawienia zadań niezbędnych do wykonania w okresie obowiązywania nowej strategii na lata 2015-2022.

Konsultacje projektu trwają od 1 lipca do 15 września br.

Serdecznie zapraszam do zgłaszania pomysłów i uwag, które będą pomocne we współtworzeniu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka na najbliższe 7 lat.

Artur Kozioł

Burmistrz Wieliczki