Modernizacja budynku dworca PKP przy ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa Sądu Rejonowego w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Rewitalizacja Parku Mickiewicza w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ścieżki rowerowej po wałach wiślanych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabie

Budowa chodnika w Grabiu
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabie

Budowa ścieżek rowerowych po wałach wiślanych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa chodnika w Brzegach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa farmy fotowoltaicznej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Remont Dworca PKP przy ul. Dembowskiego w Wieliczce
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabie

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Brzegi
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Śledziejowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Śledziejowice

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Strumiany
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Strumiany

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Rożnowa
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Rożnowa

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mała Wieś
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mała Wieś

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Kokotów
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów
Typ: Awaria

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Choragwica
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Chorągwica

Placówka dzienna dla dzieci
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy Arena Lekkoatletyczna
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa strefy aktywności gospodarczej w Węgrzcach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa połączenia drogowego z Węzłem Rybitwy
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa chodnika w Podstolicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Podstolice

Budowa chodnika w Golkowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Golkowice

Budowa chodnika w Grabówkach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabówki

Budowa chodnika w Sierczy
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Siercza

Budowa chodnika w Rożnowej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Rożnowa

Budowa chodnika w Mietniowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Budowa chodnika w Chorągwicy
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Chorągwica

Budowa chodnika w Grajowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grajów

Budowa chodnika w Węgrzcach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa chodnika w Małej Wsi
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mała Wieś

Budowa chodnika w Śledziejowichach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Śledziejowice

Budowa chodnika w Czarnochowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Czarnochowice

Budowa Zakładu Uzdatniania wody podziemnej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Golkowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Golkowice

Małopolskie Miasto Tradycji Górniczych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Czarnochowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Czarnochowice

Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Zabawa
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Zabawa

Budowa budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Pawlikowice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Pawlikowice

Budowa świetlicy w Sygneczowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Sygneczów

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mietniów
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Rozbudowa świetlicy w Śledziejowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Śledziejowice

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sułków
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Sułków

Budowa świetlicy środowiskowej w Kokotowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Lednica Górna
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Lednica Górna

Budowa przedszkola w Mietniowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Rozbudowa Szkoły w Grajowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grajów

Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Raciborsko

Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Golkowice

Zagospodarowanie akwenów wodnych w miejscowości Brzegi
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Brzegi

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Koźmice Wielkie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Koźmice Wielkie

Rozbudowa Szkoły nr 4 w Krzyszkowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Rozbudowa Przedszkola w Koźmicach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Koźmice Wielkie

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Podstolice
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Podstolice

Powstanie Szkoły Muzycznej II stopnia
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sygneczów
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Sygneczów

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabówki
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Grabówki

Budowa sali gimnastycznej w Mietniowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Mietniów

Budowa sali gimnastycznej w Janowicach
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Janowice

Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa inkubatora przedsiębiorczości
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Siercza
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Siercza

Budowa strefy aktywności gospodarczej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów

Budowa P&R w Kokotowie
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Kokotów

Budowa P&R w Węgrzcach Wielkich
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Węgrzce Wielkie

Budowa tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda w ciągu ul. Kościuszki oraz ul. Sadowej
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda w ciągu ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda na ul. Piłsudskiego
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka

Budowa ronda na ul. Asnyka/Słowackiego
Kategoria: Projekty strategiczne Gminy
Region: Wieliczka