INTERAKTYWNA MAPA ZGŁOSZEŃ

Projekty strategiczne Gminy

Lp. Nazwa Region Kategoria Ocena
1 Modernizacja budynku dworca PKP przy ul. Powstania Warszawskiego w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
2 Budowa komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
3 Budowa Sądu Rejonowego w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
4 Rewitalizacja Parku Mickiewicza w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
5 Budowa ścieżki rowerowej po wałach wiślanych Grabie Projekty strategiczne Gminy
6 Budowa chodnika w Grabiu Grabie Projekty strategiczne Gminy
7 Budowa ścieżek rowerowych po wałach wiślanych Brzegi Projekty strategiczne Gminy
8 Budowa chodnika w Brzegach Brzegi Projekty strategiczne Gminy
9 Budowa farmy fotowoltaicznej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
10 Remont Dworca PKP przy ul. Dembowskiego w Wieliczce Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
11 Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
12 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabie Grabie Projekty strategiczne Gminy
13 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Brzegi Brzegi Projekty strategiczne Gminy
14 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Śledziejowice Śledziejowice Projekty strategiczne Gminy
15 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Strumiany Strumiany Projekty strategiczne Gminy
16 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Rożnowa Rożnowa Projekty strategiczne Gminy
17 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mała Wieś Mała Wieś Projekty strategiczne Gminy
18 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Kokotów Kokotów Projekty strategiczne Gminy
19 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Choragwica Chorągwica Projekty strategiczne Gminy
20 Placówka dzienna dla dzieci Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
21 Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy Arena Lekkoatletyczna Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
22 Budowa strefy aktywności gospodarczej w Węgrzcach Wielkich Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
23 Budowa połączenia drogowego z Węzłem Rybitwy Brzegi Projekty strategiczne Gminy
24 Budowa chodnika w Podstolicach Podstolice Projekty strategiczne Gminy
25 Budowa chodnika w Golkowicach Golkowice Projekty strategiczne Gminy
26 Budowa chodnika w Grabówkach Grabówki Projekty strategiczne Gminy
27 Budowa chodnika w Sierczy Siercza Projekty strategiczne Gminy
28 Budowa chodnika w Rożnowej Rożnowa Projekty strategiczne Gminy
29 Budowa chodnika w Mietniowie Mietniów Projekty strategiczne Gminy
30 Budowa chodnika w Chorągwicy Chorągwica Projekty strategiczne Gminy
31 Budowa chodnika w Grajowie Grajów Projekty strategiczne Gminy
32 Budowa chodnika w Węgrzcach Wielkich Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
33 Budowa chodnika w Małej Wsi Mała Wieś Projekty strategiczne Gminy
34 Budowa chodnika w Śledziejowichach Śledziejowice Projekty strategiczne Gminy
35 Budowa chodnika w Czarnochowicach Czarnochowice Projekty strategiczne Gminy
36 Budowa Zakładu Uzdatniania wody podziemnej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
37 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Golkowice Golkowice Projekty strategiczne Gminy
38 Małopolskie Miasto Tradycji Górniczych Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
39 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Czarnochowice Czarnochowice Projekty strategiczne Gminy
40 Ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
41 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Zabawa Zabawa Projekty strategiczne Gminy
42 Budowa budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
43 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Pawlikowice Pawlikowice Projekty strategiczne Gminy
44 Budowa świetlicy w Sygneczowie Sygneczów Projekty strategiczne Gminy
45 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Mietniów Mietniów Projekty strategiczne Gminy
46 Rozbudowa świetlicy w Śledziejowicach Śledziejowice Projekty strategiczne Gminy
47 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sułków Sułków Projekty strategiczne Gminy
48 Budowa świetlicy środowiskowej w Kokotowie Kokotów Projekty strategiczne Gminy
49 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Lednica Górna Lednica Górna Projekty strategiczne Gminy
50 Budowa przedszkola w Mietniowie Mietniów Projekty strategiczne Gminy
51 Rozbudowa Szkoły w Grajowie Grajów Projekty strategiczne Gminy
52 Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku Raciborsko Projekty strategiczne Gminy
53 Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach Golkowice Projekty strategiczne Gminy
54 Zagospodarowanie akwenów wodnych w miejscowości Brzegi Brzegi Projekty strategiczne Gminy
55 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Koźmice Wielkie Koźmice Wielkie Projekty strategiczne Gminy
56 Rozbudowa Szkoły nr 4 w Krzyszkowicach Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
57 Rozbudowa Przedszkola w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie Projekty strategiczne Gminy
58 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Podstolice Podstolice Projekty strategiczne Gminy
59 Powstanie Szkoły Muzycznej II stopnia Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
60 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Sygneczów Sygneczów Projekty strategiczne Gminy
61 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Grabówki Grabówki Projekty strategiczne Gminy
62 Budowa sali gimnastycznej w Mietniowie Mietniów Projekty strategiczne Gminy
63 Budowa sali gimnastycznej w Janowicach Janowice Projekty strategiczne Gminy
64 Budowa sali gimnastycznej w SP nr 3 Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
65 Budowa inkubatora przedsiębiorczości Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
66 Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka - Siercza Siercza Projekty strategiczne Gminy
67 Budowa strefy aktywności gospodarczej Kokotów Projekty strategiczne Gminy
68 Budowa P&R w Kokotowie Kokotów Projekty strategiczne Gminy
69 Budowa P&R w Węgrzcach Wielkich Węgrzce Wielkie Projekty strategiczne Gminy
70 Budowa tras rowerowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
71 Budowa ronda w ciągu ul. Kościuszki oraz ul. Sadowej Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
72 Budowa ronda w ciągu ul. Krakowskiej i ul. Kościuszki Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
73 Budowa ronda na ul. Piłsudskiego Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
74 Budowa ronda na ul. Asnyka/Słowackiego Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
75 Zagospodarowanie „Stoku pod Baranem” oraz akwenu wodnego na cele turystyczne Wieliczka Projekty strategiczne Gminy
76 Budowa nowoczesnego kompleksu bibliotecznego wraz z salą kinową 3D Wieliczka Projekty strategiczne Gminy